Ergen Ve Erişkinlerin Köprücük Kemiği Kırığı Tedavisinde Cerrahi Dışı Müdahaleler


Foto: Wellcome Photo Library, Wellcome Images

Cochrane derleme özeti

Arka plan ve amaç

Köprücük kemiğinde kırık özellikle ergenlerde olağan görülür ve tüm kırıkların %4’ünü teşkil eder. Çoğu orta 1/3 kısımda görülür. Sıklıkla konservatif tedavi edilir ameliyat yapılmaz. Olağan tedaviler kol askısı, sargı veya 8 bandajıdır.

Bu derlemede çocuk ve erişkinlerde köprücük kemiği kırıklarının tedavisi için farklı konservatif tedavilerin etkilerini değerlendirmek amaçlandı. İlgilenilen ana sonuç ölçütleri olarak uzun vadede işlev ve ağrı seçildi.

Araştırma sonuçları

Bilimsel literatürü 2016 Ocağına kadar taradık ve konuya ilişkin, toplam 416 katılımcı ile yürütülen 4 araştırma bulduk. Dört küçük çalışmanın bulguların güvenilirliğini etkileyebilecek metodolojik kısıtlamaları vardı. Konservatif tedavi tipleri olarak kol askısına karşı 8 bandajı ve sahte tedaviye karşı terapötik ultrason değerlendirildi.

Anahtar sonuçlar

8 bandajını kol askısına karşı kıyaslayan 296 katılımcılı üç çalışmada izlem süresi sonunda omuz işlevi iki grupta benzer bulundu.

İki çalışmadan sağlanan veriler yaralanmadan 2 hafta sonra ağrıda fark göstermemekle beraber üçüncü çalışma 8 bandajı grubunda daha fazla ağrı ve rahatsızlık bildirdi. Bir katılımcıda bir komplikasyon için cerrahi girişim yapıldı. Üç çalışmadan hiç birinde kırık iyileşme süresi, ters sonuçlar ve okul ya da işe dönüş süresinde fark bulunmadı.

Dördüncü çalışmada terapötik ultrason 120 katılımcıda sahte tedaviye karşı kıyaslandı. Kırık iyileşme süresi dâhil sonuçlarda iki grup arasında fark bulunmadı.

Kararlar ve kanıt kalitesi

8 bandajıyla kol askısını kıyaslayan üç çalışmadan sağlanan kanıtlar çok düşük kalitedeydi, bu nedenle bu kırıkların nasıl tedavi edilmesi gerektiği hakkında karar çıkarmak için bu kanıtlara güvenemiyoruz. Ultrasonu araştıran çalışmadan sağlanan kanıtları, çalışma iyi yürütüldüğü ancak karar vermek için yeterince büyük olmadığı için orta kalitede olarak değerlendirdik.

Genel olarak bu kırıkların konservatif tedavisindeki en iyi metotlar hakkında karar çıkarmak için yeterli kanıt bulunamadı.

Kaynak

Lenza M, Faloppa F. Conservative interventions for treating middle third clavicle fractures in adolescents and adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 12. Art. No.: CD007121. DOI: 10.1002/14651858.CD007121.pub4

Orijinal özet için: Klaviküla Kırıkları

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar