Erişkinde Fibromiyaljiye Karşı Antipsikotikler

Cochrane derleme özeti

Önemli sonuçlar

Majör depresyonlu fibromiyalji hastalarında ağrı, uyku problemleri, depresyon ve anksiyeteyi azaltmada 4 – 12 hafta süreyle ketiyapin düşünülebilir. Kilo alımı gibi potansiyel yan etkilerin potansiyel yarara karşı dengelenmesi gerekir.

Arka plan

Fibromiyaljili hastalarda sıklıkla kronik ve yaygın ağrı yakınması olduğu gibi uyku ve düşünce problemleri ve tükenme hissi bulunur. Günlük yaşamda işlevlerinde şiddetli kısıtlama yakınmaları ve yaşam kalitesinde düşme vardır. Tedaviler anahtar belirtiler ve iş güçten kalmayı azaltmaya ve yaşam kalitesini iyileştirmeye odaklanır. Fibromiyaljili hastaların çoğunluğu depresyondan da yakınır. Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar bazı fibromiyaljili hastalarda ana belirtileri geriletebilir.

Ketiyapin psikoz tedavisinde kullanılan bir ilaç olup bazı ülkelerde majör depresyon tedavisi için de lisansı var.

Çalışma özellikleri

2016 Mayısında erişkinlerde fibromiyalji belirtilerinin tedavisi için antipsikotiklerin kullanımıyla ilgili klinik araştırmaları aradık. Toplam 298 katılımcılı 4 araştırma bulduk. 208 katılımcılı, 8 ve 12 hafta süren 3 araştırmada ketiyapin plasebo ile kıyaslandı. Hastaların 166’sında majör depresyon tanısı vardı. Ayrıca 90 katılımcılı diğer çalışmada da ketiyapin amitriptilinle kıyaslandı. Bu çalışmadaki 5 hastada majör depresyon tanısı vardı.

Anahtar sonuçlar ve kanıt kalitesi

Ketiyapin ağrıda %50 ya da daha fazla azalma sağlamada plasebodan daha iyi değildi (çok düşük kalitede kanıt). %30 ya da daha fazla ağrı azalması sağlamada, uyku problemlerini azaltmada ve mod depresyonu ve anksiyeteyi iyileştirmede plaseboya kıyasla daha iyi bulundu (çok düşük kalitede kanıt).

Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesini iyileştirmede ketiyapin plasebodan daha etkili bulundu. Ketiyapin tedavisinde plaseboya kıyasla daha az hasta etki olmaması nedeniyle çalışmayı terk etti (çok düşük kalitede kanıt). Ketiyapinle plasebo arasında tolerabilite ve güvenlikte fark bulunmadı (çok düşük kalitede kanıt). Bazı hastalarda ketiyapin önemli miktarda kilo alımına ve uyku haline yol açtı.

Ketiyapinle amitriptilin ortalama ağrı skorları, yorgunluk, uyku problemleri, depresyon, anksiyete ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinde kısıtlanma açısından fark gösteremedi. Her iki ilaçla da yan etki olarak sersemlik, uyuklama ve kilo alımından yakınan hasta oranları fark göstermedi (düşük kalitede kanıt). Amitriptiline kıyasla ketiyapinle daha çok hasta yen etki yaşadı ve yan etkiler nedeniyle çalışmadan ayrıldı (düşük kalitede kanıt). Her iki ilaçla da yan etki olmadığı bildirildi (düşük kalitede kanıt).

Fibromiyaljide ketiyapinden başka bir antipsikotikle yapılan fibromiyalji araştırması bulunmadı.

Kaynak

Walitt B, Klose P, Üçeyler N, Phillips T, Häuser W. Antipsychotics for fibromyalgia in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 6. Art. No.: CD011804. DOI: 10.1002/14651858.CD011804.pub2

Orijinal özet için: Fibromiyaljde Antipsikotik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv