Erken Doğan Bebeklerde Solunum Yetmezliğinde Nitrik Oksit İnhalasyonu


Foto: Brian Hall / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Erken doğan akciğer hastası bebeklere nitrik oksit gazı inhalasyonu yaptırmak uzun vadeli beyin ya da akciğer zedelenmesi olmadan sürviyi iyileştirir mi?

Arka plan

Erken yeni doğan bebeklerin solunum yetmezliği akciğerlerine kan götüren damarlarında basınç artışıyla (pulmoner hipertansiyon) komplike olabilir. Bu bebeklerde solunum mekanik olarak desteklenir ve sakinleştirici ilaçlar verilebilir. Nitrik oksit gazı inhalasyonu (NOi) akciğer arterlerinde kas tonusunu düzenlemeye yardım eder ve kan basıncını düşürür, böylece akciğer dokusunda zedelenme önlenir. Ancak NOi platelet işlevini de etkiler ve potansiyel olarak, özellikle de beyinde kanama eğilimini artırdığına inanılır.

Çalışma özellikleri

Literatür taraması 2016 Ocağında güncellenerek erken doğan bebeklerde yapılan 17 randomize kontrollü NOi araştırması bulundu. Bu araştırmalara bazal özellikleri çok farklı bebekler alındı, bu nedenle bebekleri üç gruba bölmeye karar verdik: (1) şiddetli akciğer hastalığı olan ve yaşamın ilk birkaç gününde tedaviye alınanlarla, (2) kronik akciğer hastalığı riski yüksek olup ilk birkaç günden sonra tedaviye alınanlarla ve (3) solunum güçlüğü yaşayan ve rutin erken tedavi uygulanan bebeklerle yapılan çalışmalar.

Anahtar sonuçlar

Üç grup araştırmanın hiç birinde NOi sürviyi iyileştirmedi ve NOi’nin akciğer hasarını azalttığını gösteren tutarlı kanıt bulunmuyor. Grup 1’deki çalışmalar şiddetli beyin kanamalarında %20 artış bildirdi. Bu bulgu anlamlı olmaya yakındı. Kanıt kalitesi ortayla yüksek arasındaydı.

Bu derlemede nitrik oksit inhalasyon tedavisinin akciğer hastası yeni doğan bebeklerde sonuçların iyileşme ihtimalini artırmadığı görüldü. NOi çok hasta bebeklere verildiğinde faydalı görülmedi ve kafa içi kanama riskinde artışa katkı sağlayabilir.

Kaynak

Barrington KJ, Finer N, Pennaforte T. Inhaled nitric oxide for respiratory failure in preterm infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 1. Art. No.: CD000509. DOI: 10.1002/14651858.CD000509.pub5

Orijinal özet için: Erken Yenidoğana NO

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv