Meme Kanseri Tedavisinde Meme Başı Ve Areola Koruyucu Mastektomi


Solda cilt koruyucu mastektomi. L. dorsi flepi, meme başı rekonstrüksiyonu ve tatuajdan sonra. Foto: Sara Reefy, Neill Patani, Anne Anderson, Gwyne Burgoyne, Hisham Osman, Kefah Mokbel. / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Meme başı ve areola koruyucu mastektominin (meme çıkarılır, tüm cilt, meme başı ve areola kalır) geleneksel mastektomiye ya da cilt koruyucu mastektomiye (meme ve areola çıkarılır, çevreleyen cilt zarfı kalır) kıyasla etkinlik ve güvenliğine dair kanıtları derledik.

Arka plan

Meme kanserinin geleneksel tedavisi mastektomidir. Geleneksel mastektomide tüm meme dokusu ve meme başı-areola kompleksi çıkarılır. Bu tip cerrahi sonrasında ameliyat yerinde kanserin geri dönüş ihtimali 20 yıl sonra %2.3’tür. Kozmetik sonuçları iyileştirmeye yönelik ilgi artışı konvansiyel cerrahiye alternatif olarak meme başı ya da meme koruyucu mastektominin ortaya çıkmasına yol açtı. Meme başı-areola kompleksinin korunması kadınlarda daha fazla psikolojik tatmin sağlar ve eksiklik duygusunu azaltır. Meme kanseri tedavisinde meme başı koruyucu mastektomi önerildi. Bu teknikte cilt ve areola kompleksinden oluşan tüm doğal zarf muhafaza edilerek doğal yapıya meme rekonstrüksyon tekniklerinden daha yakın bir estetik sonuç sağlamak hedeflenir. Meme kanserinde meme başı ve areola koruyucu mastektominin etki ve güvenliği sorgulanıyor.

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 2014 Eylülüne kadar günceldir. Toplam 7108 cerrahi girişim yapılan 6502 hasta ile yürütülen 11 araştırmayı derledik. Bunlardan 2529 katılımcıya meme başı koruyucu mastektomi yapılırken areola koruyucu cerrahi yapılan hasta olmadı, 818 katılımcıya cilt koruyucu cerrahi ve 3671 katılımcıya geleneksel mastektomi uygulandı.

Tüm katılımcılar kadın ve çoğunluğunda (%99.2) invazif göğüs kanseri veya in situ duktal karsinoma mevcuttu. Meme başı koruyucu cerrahiyi konvansiyonel mastektomi ve cilt koruyucu mastektomiye karşı kıyasladık.

Anahtar sonuçlar

Meme başı koruyucu cerrahiyi izleyen sürvinin geleneksel veya cilt koruyucu mastektomiye benzer olup olmadığına karar vermek mümkün olmadı. Sonuçlar farklı tip mastektomilerden sonra lokal nüksler ve ters olaylardaki farklar için de karar verdirici değildi. Pratikte meme başı koruyucu mastektominin değer tiplere tercih edilmesi kararı risk ve yararlar geniş bir şekilde tartışıldıktan sonra ortak alınması gerekir. Meme başı koruma çalışmaları, diğer tiplere kıyasla genellikle tercih edilir bir estetik sonuç ve yaşam kalitesinde kazanç bildirdi. Ancak nümerik veriler olmaması nedeniyle farklı çalışmaların sonuçlarının birleştirilmesi mümkün olmadı.

Kanıt kalitesi

Bu derlemedeki kanıtların kalitesi çok düşüktü. Çalışmalarda bazı metodolojik kusurlar vardı. Bazı çalışmalarda mastektomi tipinin sürviye etkisi belirlenemedi (yetersiz raporlama). Ayrıca ameliyat gruplarında tümör aşamasındaki farklar ve yardımcı radyoterapi kullanılıp kullanılmadığı da sonuçları etkilemiş olabilir. Bunların sonuçları etkilemesi muhtemel olup gelecekte yapılacak çalışmaların mevcut bulguları değiştirmesi de muhtemeldir.

Kaynak

Mota BS, Riera R, Ricci MDesidério, Barrett J, de Castria TB, Atallah ÁN, Bevilacqua JB. Nipple- and areola-sparing mastectomy for the treatment of breast cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 11. Art. No.: CD008932. DOI: 10.1002/14651858.CD008932.pub3

Orijinal özet için: Meme Koruyucu Ameliyat

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv