Hormona Duyarlı İleri Meme Kanserli Menopozlu Kadınların Tedavisinde Fulvestrant

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Hormona duyarlı ileri meme kanserli menopozlu kadınlarda kanserin ilerle göstermediği zamanı uzatmada fulvestrantın etki ve emniyetine dair kanıtları derledik. Fulvestrantın diğer tedavi seçeneklerinden üstün olup olmadığını araştıran 9 çalışma bulduk.

Arka plan

Meme kanserlerinin %70’i hormonlara duyarlıdır ve bu kanserlerin tedavisinde kadınlık hormonlarını azaltan veya bloke eden çeşitli endokrin tedaviler var. Bunlardan biri de fulvestrant olup östrojeni bloke ederek hormona duyarlı meme kanserlerinin tedavisinde kullanılabilir. Hastalığı ilerlemiş kadınlara aylık enjeksiyonlarla verilir. İleri hastalık tanımı, kanserin lenf bezlerini şiddetle tutacak şekilde yayılmış veya boyutça oldukça büyümüş olması (aşama III) veya kanserin göğüs ve lenf bezlerinin ötesinde başka dokulara veya organlara ya da her ikisine de yayılmış olmasıdır (aşama IV). Bu durumlarda tedavinin hedefi yaşam kalitesini iyileştirmek, kanserin neden olduğu belirtileri azaltmak, yaşam süresini uzatmaktır. Bu derlemede incelenen çalışmalarda ağırlıklı olarak; günümüzdeki standart, daha etkili ve onaylanmış 500 mg fulvestrant dozuna kıyasla daha düşük dozda (250 mg) fulvestrant kullanılmış olması dikkate değer.

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 7 Temmuz 2015 tarihine kadar günceldir. Derlememizde hormona duyarlı ileri meme kanserinde fluvestrantın etki ve emniyetini diğer standart tedavilere karşı kıyaslayan 9 klinik araştırma belirlendi ve verilerin tümü bir arada analiz edildi. Kıyaslama ilacı olarak fulvestranta karşı üç değişik endokrin tedavi analiz edildi. Bunların ikisi aromataz inhibitörleri olan ve menopoz sonrası kadınlarda östrojen düzeylerini düşüren anastrazol ve eksemestan; üçüncüsü ise östrojeni bloke eden tamoksifendi. Araştırmaların 4’ünde fulvestrant bu endokrin tedavilere karşı ileri hastalığın birinci seçenek tedavisi olarak test edildi. 5 araştırmada ikinci seçenek tedavi olarak, kadınlarda ileri hastalık için başlangıç tedavisinden sonra ilerleme gösterdiğinde kullanıldı. 2 çalışmada fulvestrant anastrazolla kombine olarak tek başına anastrazola karşı değerlendirildi, kalan 7 çalışmada tek başına fulvestrant başka ilaçlarla kıyaslandı.

Anahtar sonuçlar

Fulvestrant’ın en az, hormona duyarlı ileri meme kanseri tedavisinde kullanılan diğer üç standart endokrin tedavi kadar etkili olduğunu bulduk. Fulvestrant muhtemelen yeni standart dozu 500 mg ile, biri dışında tüm çalışmalarda önceden kullanılan ve test edilen eski düşük 250 mg dozdan daha etkili.

Ayrıca fulvestrantı bir aromataz inhibitörüyle kombine etmenin etkinliği artırmadığı ve etkinliğin tanı sonrasında ilk tedavi olarak kullanım ya da başka bir endokrin tedaviden sonra kullanımda değişmediği bulundu. Bu durum toplam verilerin fulvestrantla diğer endokrin tedavilere kıyasla hem ilerlemesiz sürvi hem de tümör küçülme oranı veya stabilizasyon için analizinde geçerliydi. Buna ek olarak fulvestrantla tedavi edilen kadınlar kıyaslanan endokrin tedavileri alan kadınlardan daha kötü yan etkiler yaşamadı ve yaşam kaliteleri eşdeğerdi.

Bunlara dayanarak, hormona duyarlı ileri meme kanserli kadınların tedavisinde endokrin tedavi endike olduğunda fulvestrant etkili ve güvenli bir tedavi olarak düşünülebilir.

Kanıt kalitesi

Tüm çalışmalar yüksek kalitedeydi.

Kaynak

Lee CI, Goodwin A, Wilcken N. Fulvestrant for hormone-sensitive metastatic breast cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 1. Art. No.: CD011093. DOI: 10.1002/14651858.CD011093.pub2

Orijinal özet için: Meme CA’da Fulvestant

Tem metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv