Jüvenil Miyoklonik Epilepside Topiramatla Monoterapi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Jüvenil miyoklonik epilepsi (JME) omuz ve kol kaslarında genellikle çocuklukta başlayan irade dışı kasılmalar görülür.

Çalışma özellikleri

Bilimsel veri tabanlarında JME’li hastalarda Topiramatı plasebo ya da başka bir anti-epileptik ilaca karşı kıyaslayan çalışmaları aradık. Topiramatın ne kadar işe yaradığı ve yan etkileri olup olmadığını değerlendirmeyi hedefledik.

Anahtar sonuçlar

Toplam 83 katılımcılı 3 RK araştırma bulduk ve analiz ettik. Topiramat valproattan daha iyi tolere edilir görünüyor ancak valproattan daha etkili değil. Az sayıda hastadan sağlanan bilgilere göre topiramat plasebodan daha etkili görüldü.

Kanıt kalitesi

Kanıtlar çok düşük kalitede olup sonuçlar dikkatle yorumlanmalı. Topiramatın JME’li hastalarda ne kadar etkili ve tolere edilebilir olduğunu test etmek için gelecekte iyi tasarlanmış, çift kör, katılımcı sayısı fazla RKA’lar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Liu J, Wang L, Wang Y. Topiramate monotherapy for juvenile myoclonic epilepsy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 12. Art. No.: CD010008. DOI: 10.1002/14651858.CD010008.pub2

Orijinal özet için: Jüvenil Miyoklonide Topiramat

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar