Karpal Tünel Ameliyatından Sonra Rehabilitasyon

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Karpal tünel sendromunda ameliyattan sonra yapılan rehabilitasyon müdahaleleri etkili ve güvenli mi?

Arka plan

Karpal tünel sendromu, el bileğinde bağ dokusu ve kemikten oluşan bir tünelden geçen sinirin sıkışmasıdır. Elde, bazen ön kola da yayılan ağrı, duyu kaybı ve karıncalanmaya neden olur. İleri aşamalarda KTS’li hastaların bazılarının el kaslarında zaaf ve erime görülür. Kadınlarda ve diyabet, obesite, artrit, yaşlılık, bazı meslekler ve eski el bileği kırığı gibi risk faktörleri olanlarda daha sık görülür. Birçok hastaya, sinirdeki baskıyı kaldırmak, ağrıyı azaltmak, duyuyu ve el işlevini iyileştirme hedeflenerek ameliyat yapılır. Bazı hastalara KTS ameliyatından sonra rehabilitasyon yapılır. Rehabilitasyon tedavilerinin toparlanmayı hızlandırdığı ve ağrı ve ameliyattan ileri gelen belirtileri iyileştirdiğine inanılır. Bu derleme 2013 yılında yayınlananın ilkinin birinci güncellemedir.

Çalışma özellikleri

25 Eylül 2015 tarihinde rehabilitasyon tedavisini bir başkasına, tedavi verilmemesine ya da sahte tedaviye karşı kıyaslayan tüm klinik araştırmaları taradık. KTS ameliyatı sonrasında rehabilitasyonun fayda ve zararlarını değerlendiren, toplam 1521 katılımcı ile yürütülen 22 araştırma bulundu. Bu çalışmalardan ikisi bu derlemeye yeni alındı.

Anahtar sonuçlar ve kanıt kalitesi

Bu çalışmalara dayanarak, el bileği orteziyle tespit, ameliyat sorasında pansuman kullanımı, egzersiz, soğuk ve buz tedavisi, kombine yapılan çeşitli el rehabilitasyon tedavileri, lazer tedavileri, elektrik tedavileri, skar desensitizasyonu ve arnika ilacı dahil olmak üzere, incelenen tedavilerin faydası yönünde sınırlı ve düşük kaliteli kanıt bulduk. Bu tedavilerin güvenliği az sayıda çalışmada raporlandı.

KTS ameliyatı sonrasında hastalarda değişik tipte rehabilitasyon tedavilerinin etkinliği ve güvenliğini araştıran daha fazla çalışma yapılması gerekiyor.

Kanıtlar 2015 Eylülüne kadar günceldir.

Kaynak

Peters S, Page MJ, Coppieters MW, Ross M, Johnston V. Rehabilitation following carpal tunnel release. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD004158. DOI: 10.1002/14651858.CD004158.pub3

Orijinal özet için: Karpal Tünelde Rehabilitasyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv