Meme Kanserli Kadınlara Yoga

Cochrane derleme özeti

Konu

Meme kanseri dünyada kadınlar arasında en sık görülen kanser. Bu kanserden kurtulan kadın sayısı artış göstermekle beraber birçoğu psikolojik ve fiziksel sorunlardan yakınır. Yoganın meme kanserli kadınlarda yaşam kalitesi, ruh sağlığı ve kanserle ilişkili belirtileri iyileştirip iyileştirmediğini anlamaya çalıştık. Tüm yoga tiplerini dahil ettik ancak farkındalıkla stres azaltma gibi multimodal müdahaleleri dışladık.

Konunun önemi

Meme kanserli birçok kadın hastalık belirtileriyle başa çıkabilme aracı olarak yogayı deniyor. Bu nedenle yoganın bu insanlara gerçekten yardımı olup olmadığının anlaşılması önemli. Ayrıca yogayla birlikte risk olup olmadığının da anlaşılması gerekiyor.

Bulgular

Toplam 2166 kadınla yürütülen 24 araştırma bulundu, kanıtlar 2016 Ocağına kadar günceldir. 11 çalışmadaki kadınların ameliyat, kemoterapi ve radyoterapisi tamamlanmış; üç çalışmadakiler halen kemoterapi görmekte ve 5 çalışmadakilerin ise radyoterapisi sürmekteydi. Kalan 5 çalışmaya tedavisi bitmiş ve süren kadınlar alındı. Çalışmalarda yaşam kalitesi, depresyon, yorgunluk ve/veya uyku bozukluklarını değerlendirmek için çeşitli sorgulamalar kullanıldı.

Yoganın yaşam kalitesini iyileştirme, yorgunluğu ve uyku bozukluklarını azaltmada tedavi verilmemesine kıyasla daha etkin olduğu bulundu. Ayrıca yoganın depresyon anksiyete ve yorgunluğu azaltmada da, danışmanlık gibi psiko-sosyal müdahalelere kıyasla daha iyi olduğu bulundu. Gözlenen bu sonuçların muhtemelen doğru olduğundan oldukça eminiz.

Yoga yaşam kalitesini iyileştirme ve yorgunluğu azaltmada egzersiz kadar etkili olabilir; bundan emin olmak için veriler yetersiz. Çalışmalarda yoganın riskleri yetersiz raporlandı. Ancak yoganın ciddi bir riskine dair kanıt bulamadık. 5 yıldan önce kanser tanısı alan kadınlarda yoganın etkilerini değerlendiren çalışma bulunmuyor.

Bulguların anlamı

Bulgularımız meme kanserli kadınlarda yoganın yaşam kalitesini ve ruh sağlığını iyileştirmede standart tedaviye ek destekleyici tedavi olarak kullanılabileceğini gösteriyor.

Kaynak

Cramer H, Lauche R, Klose P, Lange S, Langhorst J, Dobos GJ. Yoga for improving health-related quality of life, mental health and cancer-related symptoms in women diagnosed with breast cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 1. Art. No.: CD010802. DOI: 10.1002/14651858.CD010802.pub2

Orijinal özet için: Meme Ca. İçin Yoga

Tam Metin İçin: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv