Safra Kolik Sancısında NSAID İlaçlar

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Diklofenak, ketorolak, tenoksikam, flurbiprofen vs. gibi steroid dışı anti-enflamatuar ilaçlar (NSAID) safra kolik sancısını gidermede olağan kullanılır.

Çalışma özellikleri

Safra kolik sancısıyla gelen katılımcılarla yürütülen ve NSAID ilaçları müdahale verilmemesi, plasebo veya başka ilaçlara karşı kıyaslayan randomize kontrollü çalışmaları aradık.

Anahtar sonuçlar

Toplam 828 katılımcı ile yürütülen 12 RK araştırma derledik. Çalışmalarda hastalara NSAID veya plasebo, spazmolitik ilaçlar ya da opioidler verildi. Safra koliğinin görülme sıklığı göz önüne alındığında araştırma ve katılımcı sayısı yetersiz. Bu araştırmalarda yaşlılar ve komorbiditesi olan hastalar yeterince temsil edilmedi. Katılımcıların %24’ü erkek, katılımcı yaşları 18 – 86 arasındaydı. Tüm katılımcılar acil servise safra kolik sancısıyla başvurdu, ölüm görülmedi. Derlenen çalışmaların hiç birinde yaşam kalitesi raporlanmadı.

NSAID’lerin plaseboya ve spazmolitik ilaçlara kıyasla safra kolik sancısını anlamlı derecede düşürdüğünü bulduk. NSAID’lerin ayrıca safra taşıyla ilişkili komplikasyonları (örneğin akut kolesistit, akut pankreatit, sarılık, kolanjit) plaseboya ve spazmolitik ilaçlara kıyasla anlamlı derecede azalttığı da bulundu.

NSAID’leri opioidlere karşı kıyaslayan bir araştırmada komplikasyonlarla ilgili sonuçlar raporlandı ve tedaviler arasında önemli bir fark bulunmadı.

Araştırmalardan hiçbirinde büyük yan etkiler raporlanmadı. 12 araştırmanın 7’si küçük ters olayları raporladı; 8 araştırmanın ikisinde ters etki görülmedi, kalan beş araştırmada küçük yan etkiler raporlandı.

Safra koliğinde İV ibuprofenin analjezik etkinliğini değerlendiren sürmekte olan bir randomize klinik araştırma bulduk.

Fon kaynakları

Araştırmaların çalışma tasarımı, yürütümü, sonuçları ya da kararlarını manipüle edebilecek endüstri sponsorluğu ve daha başka tipte kar amaçlı desteklerden bağımsız olduğu görüldü.

Kanıt kalitesi

GRADE kriterlerine göre kanıt kalitesi plaseboya karşı NSAID kıyaslamasında ağrı kesici etki olmamasında orta, diğer sonuç ölçütleri ve kıyaslamalar için düşük veya çok düşüktü.

Önceden belirlenen “kayırma hatası riski” kriterleri alanlarında 12 araştırmadan sadece birisinde kayırma hatası riski düşüktü.

Bu meta analiz yapılan sistematik derlemenin sonuçları NSAID’lerin ağrı giderme için kullanılabileceğini gösteriyor ancak daha fazla randomize kontrollü çalışma yapılması gerekli ve NSAID’lerin yaşlılar ve komorbiditeleri olanlar gibi belli hasta gruplarında dikkatle kullanılması gerekiyor.

Kaynak

Fraquelli M, Casazza G, Conte D, Colli A. Non-steroid anti-inflammatory drugs for biliary colic. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 9. Art. No.: CD006390. DOI: 10.1002/14651858.CD006390.pub2

Orijinal özet için: Safra Koliğinde NSAID

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv