Solunum Yardımı Gereken Yeni Doğanlarda En İyi Pozisyon

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Solunum yardımı gereken yeni doğanlarda vücut pozisyonunu değiştirmekle solunum ya da sürvi gibi başka sonuçlar iyileşebilir mi?

Arka plan

Yoğun bakım ünitesine alınan yeni doğanlara çoğu zaman solunum yardımı gerekir. Bu destek genellikle burundan nefes borusuna takılan tüple farklı basınç ve konsantrasyonlarda oksijen verilerek sağlanır.

Olağan uygulama ventilasyon esnasında bebeği sırt üstü yatırmaktır. Ancak yüz üstü yatırmak gibi başka pozisyonların solunum için ya da sürvi gibi başka yönlerden daha avantajlı olup olmadığı belirsiz. Bu derleme bir güncellemedir.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 2016 Ağustosuna kadar günceldir.

Çalışma özellikleri

Bu derlemeye toplam 516 katılımcılı 19 araştırma dâhil edildi. Kıyaslamalar sırtüstü yatmaya karşı yüzüstü ve çeşitli lateral pozisyonlar (sol, sağ, değişimli ve çeyrek yüzüstü) arasında yapıldı. Bu çalışmalarda sonuç ölçütü olarak en sık oksijenasyonda değişim bildirildi.

Önemli sonuçlar

Yardımlı ventilasyon gereken yeni doğan bebeklerde özel bir vücut pozisyonunun alakalı ve kalıcı bir iyileşme sağlamada etkili olduğuna dair net kanıt bulamadık. Ancak ventilasyon yardımı alan bebekleri kısa süre yüz üstü yatırmak kan oksijen düzeyini hafifçe iyileştiriyor (orta kalitede kanıt) ve bu bebekler oksijenlenmede bozulma episodlarına daha az giriyor (düşük kalitede kanıt).

Araştırmacılar kıyaslanan pozisyonların herhangi biri için ters etki tarif etmediler, ancak araştırmalar muhtemel tüm etkileri belirlemek için yeterince uzun sürdürülmedi. Dahası çalışmalar katılan bebeklerin çoğu değişken pozisyonlarda yatırıldı. Bu nedenle orta ya da uzun vadeli ters etkiler belli bir pozisyona bağlanamıyor.

Kanıt kalitesi

Derleme kararlarına güven; derlenen çalışmaların kayırma hatası riski, tutarlılık (çalışmalar arasında heterojenite), kesinlik (güven aralıklarının küçük olması ve yönelim (aynı etki) gibi özelliklerine dayanır ve derlenen tüm çalışmaların sonuçlarından bağımsız olarak yayınlanmış olmasını gerektirir.

Bu sonuç ölçütleri için kanıtların kalitesi, kararlarımıza güvenimizin çok düşükle orta arası olmasına izin veriyor.

Kaynak

Rivas-Fernandez M, Roqué i Figuls M, Diez-Izquierdo A, Escribano J, Balaguer A. Infant position in neonates receiving mechanical ventilation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 11. Art. No.: CD003668. DOI: 10.1002/14651858.CD003668.pub4

Orijinal özet için: Yeni-doğanda En İyi Pozisyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv