Tıbbi Tedaviye Dirençli Mide ve Duodenum Ülserlerinde Tıbbi veya Cerrahi Tedavi


Foto: Med_Chaos / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Mide veya ince barsağın üst bölümlerinde 8-12 haftalık tıbbi tedaviden sonra iyileşmeyen ya da iyileşmeden sonra tekrarlayan ülseri (peptik ülser) olan kişilerde tıbbi tedavi mi cerrahi tedavi mi iyidir?

Arka plan

Yaklaşık her 100 - 800 kişiden birinde peptik ülser görülür. Peptik ülserin ana nedenleri Helikobakter pilori enfeksiyonu, NSAID kullanımı ve sigara içmedir. Peptik ülserli kişilerde üst karında ağrı olur, bazen buna sindirim bozukluğu eşlik eder (şişkinlik, az bir yemekten sonra iştah kaybı veya bulantı). Peptik ülserin en ciddi komplikasyonu kanama ve delinmedir ki bu durumda mide ve/veya üst barsak muhtevası karın boşluğu içine sızar. Yaklaşık peptik ülser kanaması olan 10 hastadan biri ve delinme olan 4 hastadan biri ölür. Peptik ülser ABD’de yılda yaklaşık 3000 – 4500 arası ölüme neden olur.

Halen genellikle proton pompası inhibitörleri (PPI) denen bir grup ilaçla (omeprazol ve lansoprazol gibi) tıbbi tedavi, komplike olmayan peptik ülserlerin ana tedavisini oluşturur. Yakınlarda PPI’lerin uzun süre kullanımı ile birlikte görülen kırık riski endişeler yarattı. Dirençli ve tekrarlayan peptik ülserin tıbbi tedavisine alternatif, ülsere şifa sağlamak hedeflenerek asit salgısını azaltmak için cerrahidir. Dirençli ve tekrarlayan peptik ülseri olan insanlarda tıbbi ya da cerrahi tedaviden hangisinin daha iyi bir seçenek olduğu bilinmiyor.

Çalışma özellikleri

Bu konuda yayınlanmış RK araştırma belirleyemedik, 30 yıl önce yayınlanmış bir non-randomize çalışma bulduk. Bu araştırmaya ortalama 29 aylık tedaviden tıbbi tedavinin başarısız olduğu 77 katılımcı alındı. Tıbbi tedavi olarak histamin H2 reseptör blokerleri, antiasitler ve diyet kullanıldı. Altını çizmek gerekir ki bu tıbbi tedavi şeklinin proton pompası inhibitörleri ile tedavi kadar etkin olduğu düşünülmez. Yazarlar bunların inatçı ya da tekrarlayan ülserler olduğunu ifade etmediler. 77 hastadan 37’si tıbbi tedavi almaya devam etti, 40’ına cerrahi tedavi uygulandı. Tıbbi ya da cerrahi tedavi kullanımına katılımcının ya da müdavi hekimin tercihiyle karar verildi. Kanıtlar 2015 Eylülüne kadar günceldir.

Ana sonuçlar

Çalışma yazarları tıbbi tedavi grubunda iki katılımcının (%5) mide kanseri olduğunu ve endoskopla tekrarlanan muayenelerden sonra belirlendiğini bildirdiler. Cerrahi grubunda mide kanseri olan katılımcı sayısı bildirilmedi. Tıbbi tedavi grubunda gecikmiş mide kanseri tanısının sonuçlarını da bildirmediler. Derlememizin ilgiiendiği başka sonuç ölçütü (bir tedavinin diğerinden üstün olduğunu gösteren ölçütler) de raporlanmadı. Böylece çalışma tekrarlayan ya da inatçı peptik ülserde cerrahiye karşı tıbbi tedavinin rölatif faydalarını gösteremiyor. Bu konuda acilen çalışma yapılması gerekiyor.

Kanıt kalitesi

İnatçı ve tekrarlayan peptik ülserli hastalarda tıbbi ve cerrahi tedavileri kıyaslayan tek çalışmada herhangi bir sonuç ölçütü yeterli ayrıntıyla raporlanmadığı için kanıt kalitesini usulüne uygun bir yolla değerlendiremedik

Yazarların kararı

İnatçı ve tekrarlayan peptik ülserlerde cerrahi tedaviye karşı tıbbi tedavinin rölatif fayda ve zararlarını gösteren çalışma bulamadık.

İnatçı ve tekrarlayan peptik ülserli hastalarda cerrahiye karşı tıbbi tedaviyi kıyaslayan randomize kontrollü araştırmaların gerekli olup olmadığını belirlemek için, acilen bunların doğal geçmişini değerlendiren çalışmalar yapılması gerekiyor.

Böylesi çalışmalar yapılacak randomize kontrollü araştırmaların dizaynı hakkında da bilgi sağlayacaktır. Tekrarlayan ve dirençli peptik ülserlerde minimal olarak 2-3 yıllık bir izlem, komplikasyon ve mide kanseri (sadece ülserlerde) insidensinin hesaplanmasını sağlayacaktır.

Tedavi ve hastalıkla ilişkili komplikasyonlara ek olarak sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ve üretkenlik kaybının da ölçülmesi gerekir.

Kaynak

Gurusamy K, Pallari E. Medical versus surgical treatment for refractory or recurrent peptic ulcer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 3. Art. No.: CD011523. DOI: 10.1002/14651858.CD011523.pub2

Orijinal özet için: Peptik Ülserde Tıbbi / Cerrahi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar