Yeni Karotis Daralması Belirtileri Gösteren Hastalarda Tedavi Zamanı


Foto: Ed Uthman, MD / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Beynin herhangi bir kısmına giden kan bloke olduğunda iskemik felç oluşur. Buna boyundaki karotis arterinin şiddetli daralmaya, kan pıhtısı oluşumu ve küçük damarlara akışı durdurmaya neden olan hastalığı neden olabilir. Hastalıklı bölgenin ameliyatla çıkarılması ya da stent yerleştirilerek karotisin açılmasıyla yeterli kan akımı yeniden sağlanabilir.

Bu tedavileri hemen uygulama ya da birkaç gün bekleme tercihleri arasında belirsizlik var. Erken tedavi kan akımını iyileştirebilir ve yeni felçleri önleyebilir. Ancak erken tedaviyle birlikte bir felce neden olma ya da kanama ihtimali daha yüksek olabilir.

Derleme sorusu

Yakın zamanda karotis daralması belirtileri gösteren hastalarda çok erken tedaviye kıyasla (iki gün içinde) ya da gecikmiş tedavinin (iki günden sonra) etkisini kıyasladık.

Çalışma özellikleri

Araştırmamız 26 Ocak 2016 tarihine kadar günceldir. Cerrahinin zamanlamasını değerlendiren sadece bir randomize araştırma bulduk. Çalışma, yaşları 47 ile 84 arasında değişen toplam 40 katılımcı ile yürütüldü.

Anahtar sonuçlar

Mevcut kısıtlı kanıtlara dayanarak, yakın zamanda karotis daralması belirtileri gösteren hastalarda cerrahi zamanlamasının sonuçları belirleyen önemli bir faktör olup olmadığını söyleyemiyoruz.

Kanıt kalitesi

Yakın zamanda karotis daralması belirtileri gösteren hastalarda en iyi cerrahi zamanlamasına dair yeterli kanıt bulunmuyor. Sadece bir çalışma olması ve sonuç verilerinin eksik olması nedeniyle genel kanıt kalitesi çok düşük. Daha çok katılımcı ile yürütülen daha başka çalışmalar yapılması gerekiyor.

Foto: Nevit Dilmen / Wikimedia Commons

Kaynak

Vasconcelos V, Cassola N, da Silva EMK, Baptista-Silva JCC. Immediate versus delayed treatment for recently symptomatic carotid artery stenosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 9. Art. No.: CD011401. DOI: 10.1002/14651858.CD011401.pub2

Orijinal özet için: Yeni Karotis Daralmasında Cerrahi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv