Erken Aşama Gırtlak Kanserinde Minimal İnvazif Cerrahi, Sade Radyoterapi Ve Radyoterapiyle Birlikte

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Gırtlak kanseri tedavilerini kıyaslayan kanıtları derledik. Minimal invazif ameliyat; sade veya kemoterapiyle kombine radyoterapiye karşı kıyaslandı.

Arka plan

Her yıl dünyada 400 000’den fazla orofarinks kanseri teşhis ediliyor ve insan papilloma virüsünün (HPV) önemli katkısıyla bu rakam artıyor. Bu virüsün neden olduğu gırtlak kanseri daha genç hastaları etkiliyor ve hastalar genellikle daha ileri aşamalarda kanserle geliyor. Ancak prognozu daha iyi.

Yakın zamanlara kadar, bu tip gırtlak kanserinin birinci seçenek tedavisi, araştırmalarda ameliyata kıyasla benzer sürvi oranları gösteren, ancak yan etkisi anlamlı derecede daha az olan, kemoterapiyle kombine radyoterapiydi. Ancak şimdi tedaviler; radyoterapideki gelişmeler ve kompüterize planlamayla ve baş-boyunda minimal invazif cerrahinin ortaya çıkışıyla evrimleşti, tedavilerin potansiyel yan etkileri daha az.

Sindirim ve solunum yollarının kavşağında yer alan orofarinks yutma, konuşma ve hava yollarını korumada temel bir rol oynar. Hangi tedavinin saçileceği, en iyi sürvinin hangisiyle birlikte olduğuna dayanır. Hastalığa daha genç hastalar yakalandıkça potansiyel olarak yan etkileri ve malûliyet düzeyi daha az olan tedavilerin güvenliğini kesinleştirmek gittikçe önem kazanıyor.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 2016 Kasımına kadar güncel.

Çalışma özellikleri

Minimal invazif ameliyatı, sade veya kemoterapiyle kombine radyoterapiye karşı kıyaslayan bitmiş araştırma bulamadık. Derleme kriterlerimizi sürmekte olan 2 araştırma karşıladı. Birinin 2021 Haziranında biteceği öngörülürken, diğerinin 2016 ortalarında hasta alımına başlaması bekleniyor.

Kanıt kalitesi ve sonuçlar

Gırtlak kanseri tedavisinde minimal invazif cerrahinin rolü, ABD’de güncel ulusal rehberlere eklenmesinin de gösterdiği gibi genişliyor. Gerek sürvi gerekse daha az yan etki anlamında sonuçlar birikiyor. Bu derlemede gırtlak kanseri olan hastalarda minimal invazif ameliyatı, sade veya kemoterapiyle kombine radyoterapiye karşı kıyaslayan yüksek kalitede randomize kontrollü araştırma kanıtı bulunamadı.

Kaynak

Howard J, Masterson L, Dwivedi RC, Riffat F, Benson R, Jefferies S, Jani P, Tysome JR, Nutting C. Minimally invasive surgery versus radiotherapy/chemoradiotherapy for small-volume primary oropharyngeal carcinoma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 12. Art. No.: CD010963. DOI: 10.1002/14651858.CD010963.pub2

Orijinal özet için: Gırtlak Kanseri Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv