Akut İshalde Besin Esaslı Oral Rehidrasyon Solüsyonu

Cochrane derleme özeti

Polimer esaslı ORS nedir ve nasıl faydası olabilir?

Akut ishaller, gelişen ülkelerde olağan bir ölüm ve hastalık nedenidir. Oral rehidrasyon solüsyonları tüm dünyada ishalle ilişkili ölümlerin sayısını azaltmada kitlesel bir etki gösterdi.

Orijinal ORS’ler glikoz esaslıdır ve ozmolariteleri ≥ 310 mOsm/L’dir (ORS ≥ 310). Daha sonraları, etkinliği artırmak amacıyla ozmolaritesi daha düşük glikoz temelli ORS’ler çıkarıldı ve ishal miktar ve süresini azaltmada daha iyi kabul edildi. ORS’lerin çoğunluğu şeker-tuz solüsyonu şeklindedir ancak yıllar boyunca buna saf pirinç, buğday, sorgum ve mısır gibi değişik bileşenler eklemeye çalışıldı. Bu çalışmalar glikozu barsağa yavaşça salmak ve solüsyondaki su ve tuzun emilimini iyileştirmek amacıyla yapıldı.

2009 yılında yapılan eski versiyonu güncelleyen bu derlemede, glikoz esaslı ORS’lere kıyasla polimer esaslı ORS’lerin (pirinçli veya pirinçsiz) kullanımı hakkında mevcut kanıtları değerlendirdik.

Araştırma sonuçları

Kanıtlar 5 Eylül 2016 tarihine kadar araştırıldı. Toplam 4284 katılımcıyla yapılan 35 araştırma derleme kriterlerini karşıladı. 28 araştırmaya çocuklar, 5’ine erişkinler ve 2’sine karışık hastalar alındı. Çoğu araştırmada polimer esaslı ORS’ler, halen anlaşmaya varılan en iyi formüle (≤ 270 mOsm/L) ve daha tuzlu olan belli bir kuvvette (ORS ≥ 310) şeker-tuz ORS’lerine karşı kıyaslandı. Araştırmalarda metodolojik kalite değişkendi.

≤ 270 mOsm/L şeker-tuz ORS’ye karşı polimer esaslı ORS verilen hastalarda, birinin diğerinden daha iyi olduğunu göstermek için yetersiz kanıt bulundu (düşük/çok düşük kalitede kanıt).

≥ 310 mOsm/L şeker-tuz ORS’ye karşı polimer esaslı ORS verilen hastalarda, polimer esaslı ORS grubunda dışkı miktarı daha az ve ishal süresi daha kısa bulundu. İki grup arasında rehidrasyon sağlamak için serum verilmesi gereken hasta sayısında fark görülmedi. Ters olaylar benzerdi (düşük/çok düşük kalitede kanıt).

Kaynak

Gregorio GV, Gonzales MM, Dans LF, Martinez EG. Polymer-based oral rehydration solution for treating acute watery diarrhoea. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 12. Art. No.: CD006519. DOI: 10.1002/14651858.CD006519.pub3

Orijinal özet için: Oral Rehidrasyon Solüsyonları

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv