Abdominal Aort Anevrizması Olan Hastalarda Ölüm ve Kalp-Damar Olaylarını Azaltmak İçin Damar Risk Fa

Cochrane derleme özeti

Arka plan abdominal aort anevrizması (AAA), aort genişleyip ileri aşamada yırtılarak şiddetli içi kanamaya neden olabildiğinden potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir durumdur. Güncel rehberler 55 mm ve üstü AAA’ların, bu boyutta genişlemede yırtılma riski cerrahi tamirin risklerine ağır bastığından cerrahi olarak tamirini öneriyor. 30 ile 54 mm büyüklükte AAA’larda bu kadar risk yoktur ve genellikle, olabilecek daha fazla büyümeyi yakalamak için düzenli çekilen filmlerle izlenir.

Yeni araştırmalar anevrizma tamir edildikten sonra dahi AAA’lı insanlarda sürvi oranının AAA’sı olmayanlara göre daha düşük olduğunu gösteriyor. Çoğu olguda ölüm nedeni kalp krizi ya da felç gibi kalp-damar olaylarıdır. Yüksek tansiyon veya kolesterol yüksekliği gibi durumlar kalp-damar olaylarından ölüm riskini artırır. Ancak her iki durum da tıbbi tedavi ile düzeltilebilir. AAA’da artan mortalite riski göz önüne alındığında, bu hastalarda kalp damar nedenli ölümleri önlemede hangi tıbbi tedavinin en etkili olduğunun belirlenmesi önemlidir.

Bu derlemede AAA’lı hastalarda damarsal risk faktörlerinin tedavi ederek ölümleri azaltmak, kardiyo-vasküler olay ve ölümleri azaltmak için tıbbi tedavinin etkinliği incelendi.

Çalışma özellikleri

Konuya ilişkin tüm çalışmalar 14 Nisana 2016 tarihine kadar arandı ve AAA'lı hastalar içeren bir alt grubu olan bir çalışma bulundu. 227 hastalık bu alt gruba beta bloker metoprolol veya plasebo verildi. Bu çalışmanın AAA tamiratından sonraki 30 gün ve 6 ayda tüm ölüm nedenleri, kardiyovasküler nedenlerden ölümler veya öldürücü olmayan kardiyovasküler ölümler için sonuçları kesin değildi. İlacın yan etkileri tüm çalışma popülasyonu için raporlandı ve AAA’lı alt gruba özel bilgiler sağlanamadı.

Kanıt kalitesi

Çalışmanın genel olarak kayırma hatası riski düşük olduğu yargısına vardık. Sadece küçük boyutlu bir çalışma derlediğimiz ve raporlanan olay sayısı az ve sonuç fayda ve zararla uyumlu olduğundan kanıt kalitesini düşük olarak değerlendirdik.

Hangi tedavinin en etkili olduğunun anlaşılması için daha büyük ve uzun süreli çalışmalar gerekiyor. Halen AAA hastalarında antiplatelet ilaçlar, antihipertansifler ve lipid düşürücü ilaçlar dâhil çeşitli ilaç tedavileri öneriliyor. Gelecekteki çalışmalarda tek bir ilacın ya da kombine tedaviyle en etkisi stratejiyi bulmak için mevcut ilaçların incelenmesi gerekiyor. Bunun yanında bu müdahalelerin kabul edilebilirliği, ilaçların yan etkileri ve yaşam kalitesine etkileri de değerlendirilmelidir.

Kaynak

Robertson L, Atallah E, Stansby G. Pharmacological treatment of vascular risk factors for reducing mortality and cardiovascular events in patients with abdominal aortic aneurysm. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 1. Art. No.: CD010447. DOI: 10.1002/14651858.CD010447.pub3

Orijinal özet için: AAA’da Vasküler Risk Faktörleri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar