Diyaliz Gerekmeyen Kronik Böbrek Hastalarında Kısa Etkili Kan Yapıcı İlaçlar

Cochrane derleme özeti

Konu

Böbrekte eritropoetin üretiminde azalmaya bağlı anemi, diyaliz yapılan ya da yapılmayan kronik böbrek hastalarının (KBH) yaşadığı yorgunluk ve diğer problemlerin ana nedenidir.

Üretilmiş eritropoetinler (epoetinler) anemiyi düzeltir ve kronik böbrek hastalarına sıkça yazılır. Halen üretilen birkaç çeşit epoetin bulunuyor.

Ne yaptık

Cochrane Böbrek ve Transplant Uzmanlık Kayıtlarını 12 Eylül 2016 tarihine kadar taradık. Kronik böbrek hastalarında kısa etkili eritrosit yapımını uyaran ajanların (ESA) çeşitli kullanım sıklıkları, verilme yolları, dozları ve tiplerini kıyaslayan randomize kontrollü araştırmaları derledik.

Bulgular

Diyaliz yapılmayan toplam 2616 KBH’li katılımcı ile yürütülen ve 12 Eylül 2016 tarihinden önce yayınlanan 14 çalışmanın kanıtlarını derledik. Farklı kısa etkili epoetinler arasında ve aynı ilacın farklı aralıklarla verilmesi arasında anemi iyileşmesinde farklar ve yan etkileri belirledik. Çocuklarda farklı epoetin verme sıklıkları kullanılan bir çalışma bulamadık.

Daha seyrek (iki haftada birden ayda bire kadar) verilen geleneksel kısa etkili epoetinlerin anemide, her hafta ya da iki haftada bir verilenlerle benzer düzelme sağladığını bulduk; çeşitli kıyaslamalar arasında yan etkilerde fark bulunmadı.

Yeni üretilen HX575 epoetin alfa ile epoetin alfanın cilt aştı yolla verilmesini kıyaslayan bir çalışma, iki hastada eritropoetine karşı antikor gelişimi nedeniyle durduruldu. Ancak çalışmaların çoğu küçük çaplı ve kötü tasarımı olup hasta bakımında kullanımları güç olduğundan daha çok araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Hahn D, Esezobor CI, Elserafy N, Webster AC, Hodson EM. Short-acting erythropoiesis-stimulating agents for anaemia in predialysis patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 1. Art. No.: CD011690. DOI: 10.1002/14651858.CD011690.pub2

Orijinal özet için: Böbrek Yetmezliğinde Epoetin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv