Diyetsel Lif Kolorektal Adenom Ve Kanserlerin Nüksünü Önler mi?

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Diyetsel lif takviyesi, alınmış polip hikâyesi olan hastaların barsağında prekenseröz polipler ve kanserlerin nüksünü önler mi?

Arka plan

Kolorektal kanserler dünyada, özellikle endüstrileşmiş ülkelerde olağandır. Barsak kanseri gelişiminde genler, diyet ve yaşam tarzı tümü de önemli görünüyor. Barsak kanseri oranı düşük birkaç toplumun diyetleri fiberden zengin. Bu yüzden endüstrileşmiş ülkelerde diyette lif düzeylerini artırmak barsak kanseri oranını düşürebilir.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 4 Nisan 2016 tarihine kadar günceldir.

Çalışma özellikleri

Derleme kriterlerini 7 çalışma karşıladı. Ancak derlemeye toplam 4798 katılımcı ile yürütülen 5 araştırmanın katılımcılarından veri katkısı sağlandı. Katılımcıların yaş ortalaması 56 – arasındaydı. Çalışma başlangıcında tüm katılımcıların geçmişinde polipsiz kolon sağlamak üzere polip çıkarmak için en az bir prosedür uygulanmıştı. Derlenen çalışmalardaki müdahalelerde buğday kepeği lifi, psiliyum kabuğu ya da tek başına veya kombine olarak yüksek lifli ham gıda kaynaklarından sağlanan kapsamlı bir diyet müdahalesi kullanıldı. Bu müdahaleler düşük diyetsel life (günde 2 - 3 gram), plaseboya ya da normal diyete karşı kıyaslandı.

Anahtar sonuçlar

Derlemede, Batı diyetinde 2 – 8 yıl süreyle lifi artırmanın barsak kanseri riskini düşürmediği bulundu. Tersine olarak lif alan katılımcılar dört yıl sonra kontrole karşı daha yüksek kanser oranları gösterdi, mutlak risk artışı %1 oldu.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesi düşüktü. Derlenen çalışmalarda kayırma hatası riski yüksekliği, örnek boyutlarının küçüklüğü, eksik veri sayısının yüksekliği ve dolaylı ölçütler kullanılması bu derlemenin bulguları için az güven sağladı.

Kaynak

Yao Y, Suo T, Andersson R, Cao Y, Wang C, Lu J, Chui E. Dietary fibre for the prevention of recurrent colorectal adenomas and carcinomas. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 1. Art. No.: CD003430. DOI: 10.1002/14651858.CD003430.pub2

Orijinal özet için: Kolorektal Ca. Nüksü ve Lif

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv