Erken Doğan Bebekte Vücut Pozisyonu Ve Apne

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Klinik önemde apnesi olan ve spontan soluyan erken doğan bebeklerde vücut pozisyonu kalp ve solunum parametrelerini etkiler mi?

Arka plan

Apne bebekte kısa sürelerle solunumun durması ve yeniden başlamasıdır. Miyadından önce doğan bebeklerde seyrektir ancak gestasyonel yaşın düşmesiyle insidens artar. Apne sağlıklı erken doğan bebeklerde genel olarak normal bir olay kabul edilir. Ancak tekrarlayan ve oksijen düzeyini düşüren apnelerin erken doğan hasta bebeklerdeki uzun vadeli sonuçları bilinmiyor. Bunun yanında, ne dereceye kadar bir apnenin de kabul edilebilir olduğu hakkında fikir birliği az. Apneyi azaltma ve önlemede vücut pozisyonlandırma, diğer invazif yöntemlere kıyasla kolay, pratik ve etkili bir müdahale olarak önerildi. Bundan dolayı bu derleme değişik vücut pozisyonlarının apneyi önleyebilmesi ya da azaltabilmesinin mümkün olup olmadığını görmek için yapıldı.

Çalışma özellikleri

Tıbbi literatür araştırıldı ve toplam 114 bebek ile yürütülen, derlemeye uygun 5 araştırma bulundu. Bu güncelleme taramasında derlemeye alınacak yeni araştırma çalışması bulunamadı. Derlenen çalışmalarda spontan soluyan apneli erken doğan bebeklerde yüzüstüne kıyasla sırtüstü; sol laterale kıyasla yüzüstü; sol yana karşı sağ yan; yüzüstü baş yukarda pozisyona kıyasla yüz üstü horizontal; ve sol yan baş yukarıda pozisyona karşı sol yan horizontal pozisyonun kalp ve solunum parametrelerine etkileri araştırıldı.

Anahtar sonuçlar

Ne tek tek çalışmalar ne de meta analiz farklı vücut pozisyonları arasında kalp ve solunum parametrelerinde fark göstermedi.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesi kayırma hatası riskinin belirsiz olması ve küçük örneklerden sağlanan kesin olmayan sonuçlara bağlı olarak düşük ya da çok düşüktü. Bu nedenle bu derlemede spontan soluyan apneli erken doğan bebeklerde bir vücut pozisyonunu diğerine tercihen kullanımı tavsiye edilemiyor.

Kaynak

Ballout RA, Foster JP, Kahale LA, Badr L. Body positioning for spontaneously breathing preterm infants with apnoea. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 1. Art. No.: CD004951. DOI: 10.1002/14651858.CD004951.pub3

Orijinal özet için: Apnede Bebek Pozisyonu

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv