Karpal Tünel Sendromunda Terapötik Ultrason

Cochrane derleme özeti

Karpal tünel sendromunda, el bileğinde bir ya da iki sinir baskı altında kalır. Bu durum el, bilek ve bazen ön kolda ağrıya ve başparmak, işaret parmağı ve 3. parmakta hissizlik ve karıncalanmaya neden olabilir. İleri olgularda bazı el kasları gücünü yitirebilir. Hastalık kadınlarda ve ileri yaşta daha sıktır. Tedavi için çoğu hasta ameliyat olur, ancak bazen ultrason gibi başka tedaviler de önerilir.

Terapötik ultrasonda ağrılı bölgede cilde bir probla ses dalgaları uygulanır. Bunlar alttaki dokularda absorbe edilerek ağrıyı giderme ve malûliyeti azaltmada fayda sağlamak amaçlanır. Araştırma yayınlarını taradık ve karpal tünel sendromlu hastalarda terapötik ultrasonun güvenlik ve faydalarını değerlendiren, toplam 443 katılımcı ile yürütülen 11 randomize kontrollü araştırma bulduk. Çalışmaların bazılarında kayırma hatası riski düşük, kalanında belirsiz ya da yüksekti.

Karpal tünel sendromlu hastalarda belirtilerin kısa ve uzun vadeli iyileşmesini sağlamada terapötik ultrasonun plasebodan daha etkili olabileceğini gösteren; sadece çok sınırlı miktarda veriden sağlanan ve düşük kalitede kanıtlar var.

Bir tip ultrason tedavi rejiminin faydasının diğerine göre daha büyük olduğunu ya da terapötik ultrasonun, atelleme, egzersiz ya da haplar gibi diğer cerrahi dışı tedavilere göre daha yüksek bir etkinlikle kullanılabileceğini destekleyen kanıtlar yetersiz.

Ters etkiler az sayıda çalışmada ölçüldü. Karpal tünel sendromlu hastalarda terapötik ultrasonun, özellikle uzun vadede ne kadar etkili ve güvenli olduğunu anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Page MJ, O'Connor D, Pitt V, Massy-Westropp N. Therapeutic ultrasound for carpal tunnel syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 3. Art. No.: CD009601. DOI: 10.1002/14651858.CD009601.pub2

Orijinal özet için: Karpal Tünelde Ultrason

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv