Kistik Fibroz Ve Göğüs Enfeksiyonu Olan Hastalarda Makrolit Antibiyotiklerle Tedavi

Cochrane derleme özeti

Kistik fibrozlu hastaları sıklıkla P. aeruginosa nedenli göğüs enfeksiyonlarından yakınır. Bu bakteri ağızdan alınabilen neredeyse tüm antibiyotiklere dirençlidir. Azitromisin gibi makrolit antibiyotikler bu bakteri üzerine doğrudan öldürücü etki göstermez, ancak aktivitesini azaltabilir.

Derlemeye toplam 959 katılımcı ile yürütülen 10 randomize kontrollü araştırma aldık. Çalışmaların 8’inde azitromisin plaseboya karşı, ikisinde de farklı azitromisin dozları birbirine karşı kıyaslandı. Çocuk ve erişkinlerde yürütülen 4 araştırma (549 katılımcı) azitromisinle tedaviden sonra 6 ayda akciğer fonksiyonlarında plaseboya göre anlamlı iyileşmeler gösterdi; ancak daha sonraki izlem zamanlarındaki veriler çok net değildi.

Azitromisinle tedavi edilen hastalarda akciğer alevlenmeleri yaşamama ihtimali iki kat fazlaydı; oral antibiyotik alma daha az gerekti ve akciğer ve hava yolları kültürlerinde S. aureus üreme ihtimali daha azdı. Ters olaylar sık görülmedi ve görülenler azitromisinle aşikâr ilişkili değildi, bununla beraber makrolit direncinde artış görüldü. Çoğu çalışmada haftada üç günlük doz şeması kullanıldı. Haftalık dozun yükselmesi mide barsakla ilgili hafif ters olaylarda artışla ilişkili görüldü. Bu antibiyotik tedavisinin özellikle yeni doğan taraması ile yakalanan bebeklerde uzun vadeli etkilerini görmek için daha fazla sayıda çok merkezli araştırma gerekiyor.

Kaynak

Southern KW, Barker PM, Solis-Moya A, Patel L. Macrolide antibiotics for cystic fibrosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 11. Art. No.: CD002203. DOI: 10.1002/14651858.CD002203.pub4

Orijinal özet için: Kistik Fibrozda Makrolid

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv