Kistik Fibrozda Akciğer Hastalığının Tedavisi İçin Dornaz Alfa İnhalasyonu

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kistik fibrozlularda akciğer hastalığının tedavisi için dornaz alfa inhalasyonu kullanmanın etkileri hakkındaki kanıtları derledik.

Arka plan

Kistik fibroz kalıtsal bir hastalık olup tuzun vücut hücreleri arasındaki hareketini ve bundan dolayı örneğin ter bezleri, hava yolları, pankreas ve üreme sistemini etkiler. Bu hastalarda en sık görülen ölüm nedeni akciğer hastalığı olup son 30 yılda yaşam beklentisi artmış olmakla beraber gelişmiş ülkelerde hala sadece 48.5’tir. Kistik fibrozlu hastalarda mukusun kalınlaşarak akciğerlerde birikmesi ve enfeksiyon ve iltihaba neden olması nedeniyle kronik akciğer hastalığı gelişir. Bu mukusu incelterek hastaların öksürükle atmasını kolaylaştırmak ve böylece enfeksiyon sayısı ve iltihap şiddetini azaltarak kronik akciğer hastalığını önlemek için dornaz alfa geliştirildi.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 28 Kasım 2015 tarihine kadar günceldir.

Çalışma özellikleri

Bu derlemeye kistik fibrozlu toplam 2565 hasta ile yürütülen 19 araştırma dâhil ettik. 15 çalışmada dornaz alfa plaseboya ya da tedavi verilmemesine karşı; 2’sinde günlük dornaz tedavisi hipertonik salinle (32 katılımcı); 1’inde günlük hipertonik salinle birlikte dornaz alfa, ertesi gün dornaz alfa’ya (48 katılımcı) ve 1’inde dornaz alfa mannitole ve ikisinin kombinasyonuna (38 katılımcı) karşı kıyaslandı. 6 gün ile 3 yıl arası sürdürülen araştırmalara bebekler dâhil tüm yaş gruplarından katılımcı alındı

Anahtar sonuçlar

Derlemede dornaz alfanın bir ay sonunda akciğer fonksiyonlarını plaseboya ya da tedavi verilmemesine kıyasla iyileştirdiğine dair kanıt bulundu, bu iyileşme 6 aydan iki yıla kadar daha uzun sürdürülen araştırmalarda da görüldü; bu uzun çalışmalarda alevlenmeler de daha az görüldü. Bir araştırmada dornaz alfa ile tedavi masraflarında %18’den %38’e kadar maliyet tasarrufu sağlandığı bulundu.

Dornaz alfayı hipertonik salinle kıyaslayan çalışmaların sonuçları karışık. Bir çalışmada dornaz alfayla akciğer işlevinde hipertonik saline kıyasla daha büyük iyileşme görülürken üçünde fark bulunmadı.

Dornaz alfanın başka bir ilaçla kombinasyonunu tek başına dornaz alfa ile kıyaslayan tek çalışmada, mannitolle kombinasyondan fayda bulunmadı.

Genel olarak ciddi yan etki bildirilmedi, dornaz alfa alan hastalarda döküntü ve ses değişimi daha sık görüldü. Ancak mevcut kanıtlara göre dornaz alfanın hipertonik salin ya da mannitol gibi diğer ilaçlardan daha iyi olup olmadığı kesin olarak netleşmiş değil.

Kanıt kalitesi

Dornaz alfayı plasebo ya da tedavi verilmemesine karşı kıyaslayan araştırma kanıtlarının kalitesi akciğer fonksiyon sonuçları için orta veya yüksek, ancak yaşam kalitesi sadece bir çalışmada bildirildiğinden bu sonuç için kanıtlar sınırlı.

Ayrıca sekresyonları temizlemek için dornaz alfa kullanılan farklı tedavi şemalarını veya dornaz alfayı başka ilaçlara karşı kıyaslayan az araştırma vardı ve bu çalışmalardan sağlanan kanıtlar sınırlı ve düşük kalitede.

Kaynak

Yang C, Chilvers M, Montgomery M, Nolan SJ. Dornase alfa for cystic fibrosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD001127. DOI: 10.1002/14651858.CD001127.pub3

Orijinal özet için: Kistik Fibrozda Dornaz Alfa

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar