Kistik Fibrozda Akciğer Hastalığının Tedavisinde Mannitol İnhalasyonu

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kistik fibrozlu hastalarda akciğer hastalığının tedavisinde mannitol inhalasyonunun etkileri hakkında kanıtları derledik.

Arka plan

Kistik fibroz salgı bezlerini (ter bezleri ve diğerleri) etkileyen genetik bir hastalıktır. Akciğer enfeksiyonları hava geçişini engelleyen kalın bir mukus üremesine neden olur ve enfeksiyon ve enflamasyonlar tekrarlar. Bu durum akciğerlerin ilerleyici bir şekilde hasar görmesine ve sonunda solunum yetmezliğine neden olur. Kistik fibrozlu hastaların ciğerlerindeki mukusu temizlemek için kullanılan birkaç ilaç vardır ve inhale edilebilen kuru toz şekline mannitol yenilerden biri olup akciğer işlevini iyileştirebilir. Mannitolün kuru toz formülasyonu, nebülizerle verilen alışılmış ilaçlara (örneğin hipertonik salin) nispeten kullanımı daha rahat ve kolay olabilir.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 16 Nisan 2015 tarihine kadar günceldir.

Çalışma özellikleri

Derlemeye toplam 667 katılımcı ile yürütülen 4 araştırma dâhil ettik. Üçünde standart dozda mannitol plaseboya karşı, dördüncüsünde nebülizörle verilen rekombinat insan deoksiribonükleazı (dornaz alfa) ile kıyaslandı. Katılımcıların dornaz alfa ve diğer standart tedavilerinin devamına izin verildi, ancak hipertonik salin kullanan hastalar dışlandı. Çalışmalara hem çocuk hem erişkiler alındı ve tedaviler iki hafta ile 6 ay arasında sürdürüldü.

Anahtar sonuçlar

Sonuçlar kolay kıyaslanabilir değildi, ancak derlemeye yardım için ilaç üreticisi ve bir çalışma yazarından ek bilgi sağlandı. Derlememizde mannitolün 3 çalışmada plaseboya kıyasla ve dornaz alfa ile birlikte ve tek başına verildiği bir çalışmada yaşam kalitesini önemli derecede artırdığına dair biraz kanıt bulduk. Mannitolü plaseboya karşı kıyaslanan çalışmalarda bazı akciğer fonksiyon ölçütlerinde iyileşmeler vardı. Faydalı etkiler erişkin alt gruplarında ve dornaz alfa kullanan ya da kullanmayan gönüllülerde de görüldü.

Mannitol tedavisi hastalık alevlenmelerinde bir düşüşe neden oldu, ortalama %29’luk bir azalma hesapladık ancak gerçek değer %2 ile %49 arasında olabilir. Çalışmaların hiç birinde manitol hipertonik salin nebüline karşı kıyaslanmadığından hava yolunu temizlemede hangisinin daha iyi olduğu konusunda yorum yapamıyoruz. Bu soruyu cevaplamak için daha fazla araştırma gerekiyor. Mannitol 6 aylık dönemde bakteri izolasyonunda bir artışla ilişkili görülmedi ki bu da, birçok mikro organizma üremede manitol kullanabildiği için rahatlatıcı bir bulgudur.

Kanıt kalitesi

Bu derlemede kanıt kalitesinin, ölçülen sonuca bağlı olarak çok düşükle orta arasında olduğu yargısına vardık. Çalışmaların tasarım yolunun sonuçları etkilediğini düşünmüyoruz. Tüm gönüllülerin tedavi gruplarına girme ihtimalinin eşit olduğu ve aldıkları tedaviyi önceden ve tedavi esnasında bilemeyecekleri yargısına vardık. Ancak süreç boyunca çalışmaları tek eden gönüllü sayısın sonuçların yorumunu etkileyebilir. Bu sorunların bir kısmı çalışmaların sponsoru olan ilaç üreticisinden ak bilgi sağlanarak çözüldü. Gönüllülerin çalışmaya başlamadan önce mannitolü tolere edip edemeyecekleri test edilerek sadece tolere edebilenlerin tedaviyi sürdürdüğünün de bilinmesi önemlidir. Bu durum, çalışma sonuçlarının sadece mannitolü tolere edebilen kistik fibrozlu hastalar için geçerli olduğu anlamına gelir.

Kaynak

Nolan SJ, Thornton J, Murray CS, Dwyer T. Inhaled mannitol for cystic fibrosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 10. Art. No.: CD008649. DOI: 10.1002/14651858.CD008649.pub2

Orijinal özet için: Kistik Fibrozda Mannitol İnhalasyonu

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar