Kistik Fibrozda Göğüs Fizyoterapisi


Foto: Wellcome Library, London

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kistik fibrozlu hastaların akciğerlerinden aşırı mukusu temizlemede fizyoterapinin fizyoterapi yapılmamasına kıyasla etkilerine dair kanıtları derledik.

Arka plan

Kistik fibrozlu hastaların akciğerlerinde aşırı mukus oluşur. Bu durum akciğerde tekrarlayan enfeksiyonlara ve hasara neden olur. Mukusun ilaçlar ve göğüs fizyoterapisiyle temizlenmesi önemlidir. Fiizyoterapide mukusu temizlemek için çeşitli teknikler ya da mekanik cihazlar veya ikisi birden kullanılır. Günlük fizyoterapi çok zaman alır ve sorun yaratır, bu nedenle işe yarayıp yaramadığının bilinmesi önemlidir. Göğüs fizyoterapisini inceleyen randomize kontrollü çalışmaları aradık. Bu derleme eskisinin güncellemesidir.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 2015 Haziranına kadar günceldir.

Çalışma özellikleri

Kistik fibrozlu toplam 96 hastaya ait sonuçları raporlayan 8 araştırmayı derledik. Çalışmalar çok farklıydı ve bazılarında birden çok tedavi, tedavi yapılmamasına karşı kıyaslandı. Bir çalışmada otojen drenaj, altısında konvansiyonel göğüs fizyoterapisi, üçünde dalgalı pozitif ekspirasyon basıncı, yedisinde pozitif ekspirasyon basıncı ve birinde yüksek pozitif eksipirasyon basıncı araştırıldı. Sonuçları istatistikle toplu analiz etmek için bir araya getiremedik.

Anahtar sonuçlar

Bu 8 çalışmanın bulgularının bir özeti olarak, hava yollarını temizleme metotlarının mukusu gidermede kısa vadeli faydası olduğunu bulduk. Üç çalışmada öksürükle çıkarılan mukus ölçüldü ve göğüs fizyoterapisi uygulanan hastaların öksürerek daha çok balgam çıkardığı bulundu. Dört çalışmada radyoaktifi işaretleyicinin atılması ölçüldü ve göğüs fizyoterapisiyle mukus temizlenmesinde artış görüldü. Sadece bir çalışmada bazı tedavi gruplarında akciğer fonksiyonunda iyileşme bildirildi; ancak bu sonucu raporlayan diğer üç çalışmada göğüs fizyoterapisinin anlamlı bir etkisi bulunmadı. Helen göğüs fizyoterapisinin göğüsten mukus temizliği yaşam kalitesi ve sürviye uzun vadeli etkisiyle ilgili net kanıt bulunmuyor.

Kanıt kalitesi

Derlenen çalışmaların çoğunda sonuçlara güveni etkileyebilecek bazı tasarım problemleri vardı. Çalışmaların yarı kadarında sonuçların tümünün raporlanıp raporlanmadığı belirsizdi.

Fizyoterapi çalışmalarında hasta ve fizyoterapist hangi tedavinin uygulandığını bilir ve bu bulguların bazılarını etkileyebilir. Çalışmaların tüpünde tedavi edenlerin ne kadar tecrübeli olduğu belirsizdi. Bu da tedaviyi ne kadar iyi yaptıklarını ve sonuçlara olan güveni etkileyebilir.

Kaynak

Warnock L, Gates A. Chest physiotherapy compared to no chest physiotherapy for cystic fibrosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 12. Art. No.: CD001401. DOI: 10.1002/14651858.CD001401.pub3

Orijinal özet için: Kistik Fibrozda Fizyoterapi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv