Kistik Fibrozda K Vitamini Takviyesi

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Derleme sorusu

Kistik fibrozlu hastalara K vitamini takviyesi yapmanın, K vitamini eksikliğinin kan pıhtılaşmasına, kemik kuvvetine ve yaşam kalitesine etkilerine karşı faydalı olup olmadığına dair kanıtları derledik. Eksikliği önlemek için en iyi dozu belirlemeye çalıştık.

Arka plan

Kistik fibroz en çok akciğerler, sindirim sistemi ve pankreasta hastalığına neden olan kalıtsal bir durumdur. Kistik fibrozlu hastalarda pankreas vücudun sindirdiği besinleri absorbe etmesine izin verecek yeterli enzim üretemez. Bu da K vitamini gibi yağda eriyen vitaminlerin eksikliğine neden olabilir. K vitamini yeterli kan pıhtılaşması, kemik oluşumu ve bazı metabolik işlevler için gerekir.

Araştırma tarihi

Bu derleme 30 Ocak 2017 tarihine kadar güncel.

Çalışma özellikleri

Bu derlemeye toplam 32 katılımcıyla yapılan 2 araştırma dâhil edildi. 8 – 18 yaş arası 14 çocukla yapılan bir aylık bir araştırmada grubun yarısına 1 mg/gün dozda ve diğer yarısına 5 mg/gün dozda K vitamini verildi.

18 gönüllüyle yapılan ikinci çalışmada 13 – 35 yaş arası katılımcılara 1 ay süreyle 5 mg/gün dozda K vitamini verildi ya da bir şey verilmedi, ay sonunda grupların tedavisi karşılıklı değiştirildi. Böylece etkilerin takviyeye ya da takviye verilmemesine bağlı olup olmadığı söylemek mümkün oldu.

Anahtar sonuçlar

Her iki çalışma da derlememizin primer sonuç ölçütleri olan kan pıhtılaşması, kemik oluşumu ve yaşam kalitesine yönelik değildi. Her iki çalışmada da K vitamini düzeyi ve K vitamininin başka bir laboratuar markerinin (osteokalsin) düzeyi düşük olan hastalarda günde 1 mg K vitamini takviyesiyle bu düzeylerin normale döndüğü bildirildi.

Kanıt kalitesi

Her iki çalışmanın da planladıkları tüm sonuç ölçütlerini raporlandığından ve sonuçlarında, çalışmadan eksilen gönüllülere bağlı olarak kayırma hatası riski olmadığından emin olduk. Ancak araştırmaların kurulumundan ya da katılımcı körlemesi olmamasından sonuçların etkilenip etkilenmediğine karar vermek için yeterince ayrıntılı bilgimiz bulunmuyor.

Kaynak

Jagannath VA, Thaker V, Chang AB, Price AI. Vitamin K supplementation for cystic fibrosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 8. Art. No.: CD008482. DOI: 10.1002/14651858.CD008482.pub5

Orijinal özet için: Kistik Fibrozda K Vitamini

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

2015 Versiyonu

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

K vitamini takviyesinin kistik fibrozlu hastalarda kan pıhtılaşmasında azalma, kemik kuvveti ve yaşam kalitesine olan etkilere karşı koyup koyamayacağını anlamak için kanıtları derledik ve en iyi dozu belirlemeye çalıştık.

Arka plan

Kistik fibroz kendini en çok akciğerler, sindirim sistemi ve pankreasta gösteren kalıtsal bir hastalıktır. Kistik fibrozlu hastalarda pankreas gıdaların düzgünce sindirilebilmesi için yeterli enzim üretemez bu da K vitamini gibi yağda eriyen vitaminlerin eksikliğiyle ilişkili olabilir. K vitamini kanın uygun şekilde pıhtılaşabilmesi, kemik oluşumu ve bazı metabolik işlevler için gereklidir.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 6 Ekim 2014 tarihine kadar günceldir.

Çalışma özellikleri

Derlemeye toplam 32 katılımcılı 2 araştırma dâhil edildi. 8 – 18 yaş arası 14 çocukla 1 ay yürütülen birinci çalışmada, katılımcıların yarısını günde 1 mg, diğer yarısına 5 mg dozda oral K vitamini takviyesi verildi.

İkinci çalışmada 23 – 35 yaş arası 18 gönüllünün tümüne günde 5 mg oral K vitamini takviyesi verildi veya verilmedi, ertesi ay tedaviler değiştirildi. Maalesef bu ikinci çalışmanın verileri, yazarlar çalışmanın ilk bölümüne ait verileri raporlamadığı için (sadece çalışma bitiminde tüm katılımcılar her iki gruba katıldıktan sonraki veriler raporlandı) takviye verme ya da vermemenin etkileri hakkında bilgi sağlayamadık.

Anahtar sonuçlar

Çalışmalar bu derlemenin primer sonuç ölçütlerine (pıhtılaşma, kemik oluşumu ve yaşam kalitesi) yönelik değildi. Her iki çalışmada da kan K vitamini ve ayrıca K vitamininin bir başka laboratuar göstergesinin düzeyi düşük ölçülen hastalarda 1 mg K vitamini ile 1 ay takviyeden sonra bu düzeylerin normale döndüğü raporlandı.

Kanıt kalitesi

Her iki çalışmanın da planlanan sonuç ölçütlerini raporladığı ve sonuçların çalışmayı terk eden hastalar nedeniyle kayırma hatası riski taşımadığı konusunda tatmin olduk. Sonuçların araştırmaların tasarım yolundan veya katılımcıların hangi tedaviyi aldığını bilmesinden (takviyeler tedavi verilmemesine karşı kıyaslandığında bu aşikardır) etkilenip etkilenmediğine karar vermek için yeterli ayrıntı sağlayamadık.

Kaynak

Jagannath VA, Fedorowicz Z, Thaker V, Chang AB. Vitamin K supplementation for cystic fibrosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 1. Art. No.: CD008482. DOI: 10.1002/14651858.CD008482.pub4

Orijinal özet için: Kistik Fibrozda K Vit

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv