Kronik Non-Spesifik Bel Ağrısında Yoga Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kronik non-spesifik bel ağrısı olan hastalarda yoga belle ilgili işlevler ve ağrıyı iyileştir mi?

Arka plan

Bel ağrısı sık rastlanan bir sağlık sorunudur. Bazı hastalarda üç aydan uzun sürebilir ve bu halde kronik olarak nitelenir. Bel ağrısı tedavisinde bazen yoga kullanılır.

Araştırma tarihi

Erişkinlerde yogayı herhangi bir tedavi ya da tedavi yapılmamasına karşı kıyaslayan araştırmalar için tıbbi bilgi tabanlarını taradık. Başka tedavilere ek olarak kullanılan yogayı tek başına başka bir tedaviye karşı kıyaslayan araştırmaları da dâhil ettik. Kanıtlar 2016 Martına kadar günceldir.

Çalışma özellikleri

Derlemeye 1080 katılımcı ile yürütülen 12 araştırma dâhil ettik. 7 Çalışma ABD’de, üçü Hindistan’da ve ikisi de Birleşik Krallıkta yapıldı. Tüm çalışmalarda belle ilgili işlev ve ağrıda değişimler ölçüldü, çalışmaların yarı kadarında zararlar hakkında bildirim yapıldı.

Fon kaynakları

Üç çalışmada fon kaynağı raporlanmadı. Bir çalışma fon almadığını bildirdi; birine bir yoga kurumu fon sağladı; yedi çalışma hatır kurumları, üniversiteler ya da devlet kaynaklarından fon sağladı.

Anahtar sonuçlar

7 çalışmada yoga egzersiz yapılmamasına karşı; hiç tedavi yapılmaması, gecikmiş yoga tedavisi veya eğitim (örneğin broşür ve dersler) şeklinde kıyaslandı.

3 çalışmada bele odaklı egzersiz ya da benzerlerine karşı kıyaslandı.

2 çalışmada üç tedavi grubu olup yoga, egzersiz yapılmaması ve bele odaklı egzersizler kıyaslandı. Yogayı bele odaklı egzersizle kıyaslayan çalışmalardan birinde yoga + egzersiz, tek başına egzersizle kıyaslandı.

Yoganın egzersiz yapılmamasına karşı kıyaslanmasında yoganın üç ayda bel işlevini muhtemelen iyileştirdiğine dair düşük kesinlikte kanıt, 6 ayda iyileşmeye dair orta kesinlikte kanıt; 12 ayda muhtemelen hafifçe daha iyi olduğuna dair düşük kesinlikte kanıt bulundu. Ağrıda 3, 6 ve 12 aylarda iyileşmeye dair kesinliği çok düşükten ortaya kadar kanıt bulundu ancak etkilerin klinik önemi yoktu.

Yoganın bele odaklı egzersizle kıyaslanmasında 3 ve 6 ayda bel işlevinin iyileşmesinde az fark olduğu ya da hiç fark olmadığını gösteren çok düşük kesinlikte kanıt bulundu. 12 aydaki bel işlevi hakkında bilgi bulunamadı. Ağrıda 7. ayda bir iyileşmeye dair çok düşük kesinlikte kanıt bulundu. 3 ve 12 ayda ağrı hakkında bilgi bulunamadı.

Yoga + bele odaklı egzersizin tek başına bele odaklı egzersizle kıyaslanmasında bir çalışmadan çok düşük kalitede kanıt sağlandı ve egzersize eklenen yoganın 10 haftadaki işlev ve ağrıda tek başına egzersizden daha iyi olduğu belirsiz. 10 haftadan sonra ölçüm yapılmadı.

Çalışmalarda en çok bildirilen zarar bel ağrısında artmaydı. Yogada zarar riskinin egzersiz yapılmamasından daha yüksek olduğuna dair orta kesinlikte ve yoga ile bele odaklı egzersiz arasında zarar riskinin benzer olduğuna dair düşük kesinlikte kanıt bulundu. Yoga ile birlikte ciddi ters olay görülmedi.

Klinik iyileşme, yaşam kalitesi ve depresyona dair az bilgi bulundu; işle ilgili malûliyet kanıtı bulunmadı.

Kanıtların kesinliği

Tüm çalışmalarda katılımcıların hangi grupta olduğundan bilgisi vardı ve bu işlev, ağrı ve diğer ölçütleri bildirmelerinde etkili olabilir. Bunun yanında bazı çalışmalar çok küçüktü, bazı kıyaslamaları yapan çalışma sayısı azdı. Bu nedenle kanıt kalitesine orta, düşük veya çok düşük değer biçtik.

Kaynak

Wieland L, Skoetz N, Pilkington K, Vempati R, D'Adamo CR, Berman BM. Yoga treatment for chronic non-specific low back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 1. Art. No.: CD010671. DOI: 10.1002/14651858.CD010671.pub2

Orijinal özet için: Alt Bel Ağrısında Yoga

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv