Meme Kanserinde Koltuk Altı Lenf Bezlerinin Çıkarılması

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derlemede meme kanserinde koltuk altı lenf bezlerinin cerrahi olarak çıkarılmasının faydalarının ameliyatla birlikte görülen potansiyel zararlara karşı kıyaslanması hedeflendi. Derlemede ayrıca tüm koltuk altı bezlerinin tamamen çıkarılması yerine sadece az sayıda lenf bezi çıkarılan prosedürlerin geçip geçemeyeceğini anlamak da amaçlandı.

Arka plan

Koltuk altı (aksilla) lenf bezlerinin çıkarılması, ameliyat edilebilen meme kanserinde sıklıkla ilk ameliyatın bir parçasıdır. Eğer kanser bu lenf bezlerine yayılmışsa hastaya radyoterapi ve kemoterapi gibi ek tedaviler önerilir. Eğer bu bezlere yayılma yoksa ekstra tedavi (ekstra yan etkiler) gerekmez. Lenf bezlerinin çıkarılması kısa vadeli (enfeksiyon ve yara iyileşme problemleri gibi) ve uzun vadeli (omuzda katılaşma, ağrı ve kolda şişme (lenfödem)) gibi cerrahi komplikasyonlara yol açabilir.

Modern stratejilerde önce az sayıda lenf bezini çıkarma ve ilk aşamada kanser yayılımı bulunursa kalanları çıkarma gibi adım adım yaklaşım tercih edilir. Bu ilk aşamada, cerrahın ele gelenler içinden az sayıda (tipik olarak dört) lenf bezin çıkardığı “rastgele” aksiller örnekleme kullanılabilir. Buna alternatif olarak kanser içerme ihtimali en yüksek olan bezleri belirlemek ve böylece mümkün olduğu kadar az bez çıkarmak için sentinel bez teknikleri kullanılabilir. Sentinel bezlerde (veya örnekte) kanser olduğunda genellikle koltuk altı bezlerinin tümünün çıkarılması (aksiller lenf nodu diseksiyonu) önerilir ancak lenf bezlerine kalabilen kanser hücrelerini yok etmek için koltuk altına radyoterapi de yapılabilir. Bazı çalışmalarda koltuk altı bezlerine cerrahi tedavi yapmamak gibi alternatif yaklaşımlar da araştırıldı.

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 2015 Martına kadar günceldir. Aksiller lenf bezi diseksiyonunu (ALND) daha küçük cerrahi uygulanan alternatif yaklaşımlarla kıyaslayan 26 randomize kontrollü araştırma belirlendi. Araştırmaya alınan hastalarda operabl primer meme kanseri olup bazı çalışmalara elle belirlenebilecek derecede büyümüş koltuk altı bezleri olan hastalar dâhil edildi.

Toplam 3849 katılımcılı 10 araştırmada ALND koltuk altı ameliyatı yapılmamasında karşı kıyaslandı.

9426 katılımcılı 7 araştırmada ALND sentinel lenf bezi biyopsisiyle (SLNB) kıyaslandı.

Toplam 2585 katılımcılı 4 araştırmada ALND (radyoterapiyle ya da olmadan) tek başına radyoterapiye karşı kıyaslandı.

Anahtar sonuçlar

Orta kalitede kanıtlar, daha küçük koltuk altı cerrahisi içeren yaklaşımla tedavi edilen hastalarda ALND ile tedavi edilenlere kıyasla sürvi şansının azalmadığını gösteriyor.

Orta kalitede kanıtlar tek başına radyoterapi alan hastalarda genel sürvinin ALND’ye kıyasla hafifçe düştüğünü gösteriyor. ALND’den 5 yıl sonra sürvi %81 kabul edilirse kanıtlar, tek başına radyoterapiden sonra %77 ile %81 arasında olacağını gösteriyor.

Orta kalitede kanıtlar aksiller lenf bezleri hiç çıkarılmayan hastaların loko-rejyonel nükste (memede, mastektomi yara yerinde veya koltuk altı bezlerinde yeniden kanser büyümesi) yükselme riski altında olduğunu gösteriyor. ALND yapılan hastaların %86’sının cerrahiden 5 yıl sonra lokro-rejyonel nüksten temiz olduğu varsayıldığında kanıtlar, lenf bezleri hiç çıkarılmayan hastalarda aynı rakamın %66 ile %76 arasında olacağını gösteriyor.

Düşük kalitede kanıtlar, aksiller örnekleme ile tedavi edilen hastalar için 5 yıl sonra loko-rejyonel nüks açısından temiz olma ihtimalinin %73 ile % 87 arasında olduğunu gösteriyor.

Aksiller nüks oranları sadece ALND’yer karşı SLNB için bildirildi, araştırmacılar oranlar çok düşük olduğundan (%1 altında) bu sonuç için en iyi tedavinin hangisi olduğu konusunda emin olamadılar.

Düşük kalitede kanıtlar ALND ile tedavi edilen hastalarda SLNB yapılan ya da lenf bezi ameliyatı yapılmayanlara kıyasla lenfödem riskinin artmış olduğunu gösteriyor. Bu kanıtlara dayanarak, ALND yapılan her 1000 hastada cerrahiden bir yıl sonra lenfödem gelişmesi beklenirken SLNB yapılanlarda 22 – 115 arasında beklenir. Ağrı, kol hareketlerinde bozulma ve hissizlik gibi diğer uzun vadeli zararlar da ALND ile SLNB’ye kıyasla da daha muhtemel.

Kaynak

Bromham N, Schmidt-Hansen M, Astin M, Hasler E, Reed MW. Axillary treatment for operable primary breast cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 1. Art. No.: CD004561. DOI: 10.1002/14651858.CD004561.pub3

Orijinal özet için: Meme Ca.’da Aksiller Diseksiyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv