Motor Nöron Hastalığında Gamma Aminobutirik Asit Değiştiriciler


Foto: Courtesy NASA StarChild / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Beyin kimyasalı gamma aminobutirik asidin (GABA) etkisini güçlendiren ilaçlar motor nöron hastalığının (amiyotrofik lateral skleroz- ALS) gelişimini geciktirir mi?

Arka plan

Motor nöron hastalığı olarak da bilinen ALS beyin ve omurilikte motor nöronları etkileyen bir durumdur. ALS hastası hareketlerini kontrol yeteneğini git gide yitirir. Hastaların yaklaşık üçte ikisinde önce kollar etkilenir bunu yürümede güçlük izler. Boğaz kasları da zayıflayabilir bu da yutma ve konuşmayı etkiler. Hastalık ilerledikçe kas erimesi artar, birlikte katılaşma, kramp ve hareket kaybı ortaya çıkar. Genellikle 2 – 5 yıl içinde ölüm görülür.

Glutamat beyinde motor nöronları uyaran bir kimyasaldır. ALS’deki motor nöron hasarından muhtemelen aşırı glutamat üretimi sorumludur. GABA molekülleri glutamatın etkilerini azaltıcı davranış gösterir. Gabapentin ve baklofen gibi GABA aktivitesini artıran ilaçlar (GABA değiştiriciler) ALS için muhtemel bir tedavidir. Bu çalışma ALS’de GABA modülatörleriyle ilgili klinik araştırma kanıtlarının ilk sistematik derlemesidir.

Çalışma özellikleri

Tıbbi literatürün sistematik araştırılmasıyla gabapentini plaseboya karşı kıyaslayan 2 randomize araştırma bulundu. İki araştırma da aynı ekip tarafından yapıldı ve üretici firma sponsor oldu. Araştırmalara ALS’li toplam 355 hasta alındı, gabapentin tedavisi 6 – 9 ay sürdürüldü. ALS’de baklofen ya da diğer GABA modülatörleriyle ilgili derleme kriterlerimize uyan çalışma bulunamadı.

Anahtar sonuçlar ve kanıt kalitesi

Çalışmalar bir yıllık sürvi bildirebileceğimiz kadar uzun sürmedi. İki çalışmanın kombine edilen sonuçları (274 katılımcıdan) gabapentinle, hesaplanan bir yıllık sürvide, solunum işlevinin bozulma hızında ve kol kuvvetinin düşüş hızında plaseboya kıyasla az fark olduğu ya da hiç fark olmadığına dair yüksek kalitede kanıt sağladı.

Bir çalışma (128 katılımcı) yaşam kalitesi ve işlevde aylık düşüş (ALS İşlevsel Derecelendirme Skalası-ALSFRS) ölçüldü. Bu skalada veya yaşam kalitesinde gabapentin ve plasebo grupları arasında az fark bulundu ya da fark bulunmadı.

İki çalışmanın verileri kombine edildiğinde (353 hastadan) gabapentin alan hastalarda başta hafifleme, uyuklama ve kol ve bacaklarda şişme plasebo alanlardan fazlaydı. Bir araştırmada gabapentinle yorgunluk ve düşmeler daha fazla görüldü ancak yorgunlukla ilgili olarak iki araştırmanın verileri kombine edildiğinde gruplar arasında belirgin fark bulunmadı.

Karar olarak; yüksek kalitede anıtlar gabapentinin sürviyi uzatmadığını ya da kas kuvveti ve solunum işlevinde zayıflama hızını düşürmediğini gösteriyor. Orta kalitede kanıtlar yaşam kalitesi ve ALSFRS skalasında etki olmadığını gösteriyor. Diğer GABA değiştiriciler RKA ile çalışılmadı.

Kanıtlar 2016 Ağustosuna kadar günceldir.

Kaynak

Diana A, Pillai R, Bongioanni P, O'Keeffe AG, Miller RG, Moore DH. Gamma aminobutyric acid (GABA) modulators for amyotrophic lateral sclerosis/motor neuron disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 1. Art. No.: CD006049. DOI: 10.1002/14651858.CD006049.pub2

Orijinal özet için: ALS’de GABA

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv