Kök Kanal Tedavisinde Kullanılan Retrograd Dolgu Materyalleri


Foto: Peñarrocha-Diago MA, Ortega-Sánchez B, García-Mira B, Maestre-Ferrín L, Peñarrocha-Oltra D, Gay-Escoda C / Open-i

Çeviri: Dr. Can Tükel *

Cochrane derleme özeti

Derleme Sorusu

Bu derlemede, dişi kurtarmak için retrograd dolgu gerekli olduğunda çocuklarda ve erişkinlerde kullanılan farklı malzemelerin etkileri incelendi.

Arka plan

Diş pulpası olarak da bilinen dişin yaşayan kısmı, hasar sonucunda veya diş çürümesine bağlı bakteri enfeksiyonu sonucunda geri dönüşümsüz şekilde iltihaplanabilir. Bu sorunun üstesinden gelmek için diş hekiminin, diş veya kök kanal sisteminin iç kısmına erişmek için bir kavite açtıktan sonra, enfekte olmuş dokuyu ve toksik iritanları, mekanik temizleme ve yıkama kombinasyonu ile uzaklaştırması gerekir. Hekimin bunu yaptıktan sonra, kaviteyi canlı dokularla etkileşime girmeyecek bir dolgu malzemesi ile doldurması ve kapatması gerekir. Bu işlem kök kanalı tedavisi olarak bilinir.

Sonuçlar genellikle iyi olmasına rağmen, az sayıda da olsa başarısızlık görülür. Bu durum, birbiriyle bağlantılı çok sayıda küçük ek kanalcıklara sahip olan kök kanal sisteminin karmaşıklığı, dolayısıyla tüm toksinlerin ve tahriş edicilerin tamamen ortadan kaldırılamamasına bağlanabilir. Bunlar yayılabilir ve kök çevresindeki enfeksiyon süresiz olarak devam edebilir.

Kök kanalı tedavisi başarısız olduğunda dişi kurtarmak için, retrograd dolgu adı verilen bir yöntem iyi bir alternatiftir. Retrograd dolgu sırasında, diş hekimi dişetinde bir kesi yaptıktan sonra flep kaldırır ve kökün uç kısmına erişmek için kemikte bir açıklık oluşturur. Kök ucu kesildikten sonra, kalan kısımda kavite hazırlanır ve bu kavite bir dental materyal ile doldurularak apekste sızıntı olmayacak bir şekilde kapatılır (Apikal sızdırmazlık). Bu sızdırmazlığın, retrograd kök dolgusunun başarısı için tek başına en önemli faktör olduğu düşünülür.

Kök ucunu sızdırmaz hale getiren birçok malzeme geliştirilmiştir, mineral trioksit agregat (MTA) günümüzde ilgi konusu olan malzemedir, ancak hangi materyalin en iyi olduğu konusunda fikir birliği yoktur.

Çalışma özellikleri

Bu derlemede elde edilen kanıtlar 13 Eylül 2016 tarihi itibarı ile günceldir. Derlemeye, mineral trioksit agregat (MTA), intermediat restoratif materyal (IRM), süper etoksibenzoid asit (Super-EBA), dentin-bonded rezin kompozit, cam iyonomer siman ve amalgam gibi farklı dolgu materyalleri ile retrograd dolgu yapılan, toplam 916 katılımcı ve 988 dişi değerlendiren 6 araştırmayı dahil ettik. Bu çalışmalardan beşi Avrupa'da, bir tanesi ise Asya’da gerçekleştirildi. Çalışmalarda başarı klinik veya radyolojik yöntemlerle ölçüldü. Hiçbir çalışmada muhtemel yan etkiler bildirmedi.

Anahtar sonuçlar

Herhangi bir materyalin diğerinden üstün olduğuna dair bir sonuca varmak için yeterli kanıt bulunmuyor; bu nedenle, şu anda retrograd dolgu için hangi materyalin en iyisi olduğunu söyleyemiyoruz.

Kanıt kalitesi

Tümünde de kayırma hatası riski yüksek olan çalışmaların sayısı az olduğundan kanıt kalitesi çok düşük; sonuçlar belirsiz ve başka kurumlara/ülkelere uygulanamayabilir.

Kaynak

Ma X, Li C, Jia L, Wang Y, Liu W, Zhou X, Johnson TM, Huang D. Materials for retrograde filling in root canal therapy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 12. Art. No.: CD005517. DOI: 10.1002/14651858.CD005517.pub2

Orijinal özet için: Retrograd Kanal Dolgu Materyali

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi; Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Son Paylaşımlar