Çocuklar Ve Gençlerde Kazayla Yaralanmaların Önlenmesi İçin Okul Temelli Programlar

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derlemede çocuklar ve gençlerde kazai yaralanmaların önlenmesinde okullarda uygulanan programların etkilerine dair kanıtları araştırdık. Çocuklarda yaralanmalar sık olup kendisine ve aileye etkileri şiddetli ve uzun süreli olabildiğinden bu yaş grubunda yaralanmaların önlenmesi önemlidir. Okullar bu tür yaralanmaların olmasını önlemeyi hedefleyen eğitim programları sağlamak için potansiyel olarak önemli ortamlardır. Ancak bunların işe yarayıp yaramadığı araştırılmadı. Bu soruya yönelik faydalı bilgi sağlayabilecek 27 araştırma bulduk.

Arka plan

Okul eğitiminde çocuklara yaralanmadan korunmayı öğretmenin daha az yaralanmalarını sağlayıp sağlamadığı, yaralanmadan korunma hakkında bilgilerini artırıp artırmadığı ve güvenlikle ilgili davranışlarını iyileştirip iyileştirmediğini anlamayı hedefledik, ayrıca hangi tip yaklaşımın ekonomik olduğunu hesaplamaya çalıştık.

Çalışma özellikleri

2015 Haziranına kadar güncel olan araştırma kanıtlarımız toplam 73 557 çocukla yapılan 27 araştırmanın sonuçlarını içeriyor. Araştırmalarda yaralanmadan korunma ya olağan müfredatla ya da yaralanmalarla alakasız alternatif bir programla kıyaslandı. Araştırmalarda çeşitli yaralanmalardan korunma hedeflendi. Tek bir yaralanma nedenine odaklanan programları dışladık. Derlemede programların yaralanma oluşumuna etkileri, güvenlik becerileri, davranış ve bilgilerine etkileri ölçüldü. Bunların yanında okul temelli programların ekonomik etkisine de bakıldı.

Anahtar sonuçlar

Çocuklarda yaralanma oluşumu sadece birkaç çalışmada raporlandığından bu etkilerde bir sonuca varılamadı. Bu ifade okul temelli programların etkisiz olduğunu göstermez, daha fazla kanıt gerektiğini gösterir.

Derlememizde programların çocuğun güvenlik becerileri, güvenli davranışları ve güvenlik bilgisini iyileştirebildiğine dair kanıt bulundu. Ancak kanıtlar tutarsızdı, bazı araştırmalar pozitif etki gösterirken bazıları etki olmadığını gösterdi.

Bu programlarının mali etkinliği sadece 1 araştırmada incelendi yine sadece bu kanıtlardan sonuç çıkarmak güçtü.

Kanıt kalitesi

Çalışmalar, programların etkinliğiyle ilgili genellikle tüm ölçütlerde, fakat özellikle davranış ve bilgiyle alakalı olarak düşük kalitedeydi. Bunun nedeni çalışmaların nasıl yürütüldüğünün net olarak raporlanmaması ve çalışmaların yürütüm yollarında büyük kusurlar olmasıydı. Yüksek kalitede daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Orton E, Whitehead J, Mhizha-Murira J, Clarkson M, Watson MC, Mulvaney CA, Staniforth JUL, Bhuchar M, Kendrick D. School-based education programmes for the prevention of unintentional injuries in children and young people. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 12. Art. No.: CD010246. DOI: 10.1002/14651858.CD010246.pub2

Orijinal özet için: Çocuk Yaralanmalarını Önlemek

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv