Eklem Deformitelerinin Tedavi Ve Korunmasında Germe Tedavisi Etkili mi?


Japon sulu boya. / Wellcome Library, London

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Eklem deformitesi olan veya deformite gelişebilecek hastalarda germe tedavisinin etkisi hakkında kanıtları derledik.

Arka plan

Nörolojik ve non-nörolojik hastalarda eklem deformitelerinin (kontraktür) tedavi ve korunmasında germe müdahalelerinin etkili olup olmadığını anlamak istedik. Bu derlemeye dâhil edilen bazı durumlar kırıklar, felç, beyin yaralanması, artrit ve yanıklardır.

Germe tedavileri ateller ve pozisyonlandırma programlarıyla ya da düzenli aralıklarla değiştirilen alçıyla (seri alçılar) yapılabilir. Germe tedavisi ayrıca terapist tarafından elle de yapılabilir.

Çalışma özellikleri

Bu derleme 2015 Kasımına kadar güncel olup toplam 2135 katılımcı ile yapılan 49 randomize kontrollü araştırma içeriyor. Katılımcılar felç, kazanılmış beyin ve omurilik yaralanması, artrit, el bileği kırığı ve yanık gibi çeşitli durumları olan hastalardı.

Çalışmalarda germe tedavisi, germe yapılmamasına, standart bakıma ve egzersize karşı ve spastisite olması durumunda botulinum toksini enjeksiyonuna karşı kıyaslandı.

Germe tedavisi pasif germe (kendi kendine, terapist ya da cihazla), pozisyon verme, atelleme ve alçı şeklinde çeşitli yollarla uygulandı.

Germe dozu günde 5 dakika ile 24 saat arasında ve devam süresi de iki günle 7 ay arasında çok değişkendi. Germenin uygulandığı toplam kümülatif süre 23 dakika ile 1456 saat arasındaydı.

Sonuç ölçütü olarak eklem hareket açılığı (ROM), spastisite, ağrı, hareket edebilme yetisi, yaşama katılma yetisi, yaşam kalitesi ve ters olaylar alındı. Kısa vadeli (bir haftadan kısa) ve uzun vadeli (bir hafta üzeri) etkiler ayrı ayrı araştırıldı.

Fon kaynakları

İlaç üreticisi ya da sonuçlardan ticari çıkarı olan bir kurum tarafından fon sağlanan çalışma olmadı.

Anahtar sonuçlar

Germeyi germe yapılmamasına karşı kıyaslayan çalışmalarda son müdahaleden sonraki bir hafta içinde aşağıdaki kısa vadeli etkileri bulduk:

Eklem haraketliliği (yüksek skor daha iyi sonuç)

Nörolojik durumlar: Germe eklem hareketliliğini %1 iyileştirdi (%0’dan %2’ye kadar daha iyi) veya 2° (0° - 3° daha iyi).

Nörolojik olmayan durumlar: Germe eklem hareketliliğini %1 iyileştirdi (%0’dan %3’e kadar daha iyi).

Yaşam kalitesi (yüksek skor daha iyi sonuç)

Nörolojik durumlar: Çalışma yok

Nörolojik olmayan durumlar: Germe yaşam kalitesini %1 iyileştirdi (%0’dan %3’e kadar daha iyi).

Ağrı (düşük skor daha iyi sonuç)

Nörolojik durumlar: Germe ağrıyı %2 artırıyor (%1’den %6’ye kadar daha kötü)

Nörolojik olmayan durumlar: Germe ağrıyı %1 azaltıyor (%3 daha iyi %1 daha kötü).

Hareket kısıtlaması (yüksek skor daha iyi sonuç)

Nörolojik durumlar: Germe hareket yetisini %1iyileştiriyor (%2 daha kötü, %4 daha iyi)

Nörolojik olmayan durumlar: Germe ağrıyı %1 azaltıyor (%3 daha iyi %1 daha kötü).

Hayata katılım (yüksek skor daha iyi sonuç)

Nörolojik durumlar: Çalışma yok

Nörolojik olmayan durumlar: Germe hayata katılımı %12 azaltıyor (%31 daha kötü %6 daha iyi).

Ters olaylar

Nörolojik ve nörolojik olamayan durumlar: Ciltte yaralanma, ağrı, his kaybı, venöz tromboz, yara enfeksiyonu, hematom, fleksiyon kaybı ve şişme dâhil 49 ters olay bildirildi. Ters olaylar tüm çalışmalarda raporlanmadığı veya hem tedavi hem kontrol gruplarında raporlanmadığı için bunların riski hesaplanamıyor.

Kanıt kalitesi

Germe tedavisinin nörolojik veya olmayan durumlarda, kısa vadede eklem hareketliliğine klinik önem taşıyan etkileri olmadığında dair yüksek kalitede kanıt var.

Germe tedavisinin nörolojik olmayan durumlarda kısa vadede ağrıya klinik önem taşıyan etkileri olmadığında dair yüksek kalitede ve aynı şekilde yaşam kalitesine etkileri olmadığında dair orta kalitede kanıt var.

Kararlar

Germe tedavisi kontraktürlerin tedavi ve önlenmesinde etkili değil ve nörolojik olmayan durumlarda yaşam kalitesi ve ağrıya kısa vadede etkisi yok. Nörolojik ve nörolojik olmayan durumları olan hastalarda başka sonuçlar üzerine uzun ve kısa vadeli etkileri bilinmiyor.

Kaynak

Harvey LA, Katalinic OM, Herbert RD, Moseley AM, Lannin NA, Schurr K. Stretch for the treatment and prevention of contractures. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 1. Art. No.: CD007455. DOI: 10.1002/14651858.CD007455.pub3

Orijinal özet için: Eklem Deformitesine Karşı Germe

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv