Refrakter Status Epileptikus Tedavisinde Tiyopentale karşı Propofol

Cochrane derleme özeti

30 dakika ya da daha uzun süre ısrar eden nöbetler majör tıbbi acil durumlardandır, ciddi bir morbidite ve mortaliteyle birliktelik gösterir. Bazen bu nöbetlerin birinci ve ikinci seçenek tedavilere cevap vermediği %31’e varan oranda görülür. Israrcı nöbetler antiepileptik ilaçlara cevap vermeyebilir. Bu tür durumlarda nöbeti kontrol için sıklıkla tiyopental sodyum ve propofol gibi anestezik ilaçlar kullanılır. Her ikisinin de kendi yan etkileri ve komplikasyonları vardır. Bu derlemede bu ilaçların refrakter status epileptikus hastalarında (RSE) nöbet kontrolünde kullanımına dair kanıtlar araştırıldı.

RSE hastalarının tedavisinde anestezik ilaç seçimini destekleyen iyi kalitede kanıt eksiği var. 2 Mart 2015 tarihine kadar araştırma yaptık ve katılımcı bulma sorunları nedeniyle erkenden bitirilen bir araştırma bulabildik. Bu çalışmaya gereken 150 hasta yerine sadece 24 katılımcı alınabildi. Tek kör ve çok merkezli bu küçük çalışma propofol veya tiyopental sodyum verilen RSE’li erişkinlerde yürütüldü. Bu çalışma yüksek metodolojik kalitede kabul edilemez. İki ilaç arasında nöbet kontrolü yetisinde fark bulunmadı. Arada gözlenen tek fark tiyopental grubunda uzun süreli ventilasyon gerekmesiydi. Bu, ilacın yavaş atılması nedeniyle vücutta uzun süre kalmasına bağlı olabilir. RSE tedavisinde anestezik ilaçların etkisini araştıran büyük bir randomize kontrollü araştırmaya aşikâr bir gereklilik var.

Kaynak

Prabhakar H, Kalaivani M. Propofol versus thiopental sodium for the treatment of refractory status epilepticus. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 6. Art. No.: CD009202. DOI: 10.1002/14651858.CD009202.pub3

Orijinal özet için: Refrakter Status Epileptikus

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv