Düşük ve Orta Gelirli Ülkelerden Sağlıkçı Göçünü Kontrol İçin Müdahaleler

Cochrane derleme özeti

Düşük ve orta gelirli ülkelerden sağlıkçı göçünü kontrol için yapılan müdahalelerin etkisi derlendi. İlişkin çalışmaların tümünün taranması sonucu kriterlere uyan bir tek çalışma bulundu. Bulgular aşağıda özetlendi.

Sağlık profesyonellerinin göçünü kontrol

Yaşam ve çalışma koşullarının güçlüğü ve dış ülkelerde daha iyi fırsatların bulunması sağlık profesyonellerinin fakir ülkelerden daha varlıklı olanlara göç etmesine yol açar. Bu, fakir ülkelerin şiddetli sağlık çalışanı eksikliği çekmelerinin birkaç nedeninden biridir. Bu ülkelerde göçü önlemek için örneğin sağlıkçıların çalışma koşullarını iyileştirmek; daha iyi eğitim, daha fazla gelir ve daha iyi kariyer fırsatları önermek ya da belirli dönemler için mecburi hizmet getirmek gibi çeşitli yaklaşımlar denendi. Birkaç varlıklı ülke hükümeti de yabancı sağlık profesyonellerinin istihdamı için etik rehberler getirerek bu göçü önlemeyi denedi. Ancak bazı varlıklı ülkeler de yabancı sağlıkçıları; aktif işe alma veya özel göçmen yasalarıyla kendine çekerek kendi sağlıkçı eksikliği sorunlarını çözmeye çalıştı.

Sağlıkçı göçünü düzenlemeye çalışıldığında ne olur?

Çoğu ülkelerde sağlıkçı göçünü düzenlemek için yapılan çalışmalar düzgünce değerlendirilmiş değildir. Bu derleme için tasarımı kriterlere uygun sadece bir çalışma bulundu. Bu çalışmada ABD göçmen yasasının Filipinlerden ABD’ye göçen hemşirelerin sayısına etkisi araştırıldı. ABD göçmen yasaları 1960’larda değiştirilerek Avrupalı ve Avrupa dışı göçmenlere eşit giriş şansı verildi. Çalışmada Filipinlerden ABD’ye yasa değişikliğinden önce ve sonra göçen hemşirelerin sayısı hesaplandı. Çalışma aşağıdakileri gösterdi:

- ABD göçmen yaslarındaki değişim muhtemelen Filipinlerden göçen hemşire sayısını artırdı. Kanıt kalitesi orta derecede.

Derlememiz sağlıkçıların düşük ve orta gelirli ülkelerden göç hareketini düzenlemek için yapılan müdahalelerin etkinliği hakkında çok büyük bir bilgi açığı olduğunu gösteriyor.

Kaynak

Peñaloza B, Pantoja T, Bastías G, Herrera C, Rada G. Interventions to reduce emigration of health care professionals from low- and middle-income countries. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 9. Art. No.: CD007673. DOI: 10.1002/14651858.CD007673.pub2

Orijinal özet için: Sağlıkçı Göçü

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv