Endüstri Sponsorluğu Ve Araştırma Sonuçları

Cochrane derleme özeti

İlaçlar ve tıbbi cihazlarla ilgili klinik araştırmalar doktorların tıbbı nasıl uyguladığını ve hastalara önerdikleri tedavileri etkiler. Bunun yanında klinik araştırmalara da gittikçe artan bir şekilde bu ilaç ve cihazları üreten firmalar ya araştırmaları doğrudan yaparak veya tamamen ya da kısmen fon vererek sponsorluk sağlıyor. Önceki çalışmalarda; ilaç endüstrisinin sponsorluk sağladığı araştırmaların, sponsorun ilacını başka sponsorlu araştırmalara göre çok daha fazla kayırma eğiliminde olduğu bulundu.

Bu derleme konu üzerinde sadece ilaç çalışmalarını inceleyen eskisinin güncellemesidir. Bu güncellemede daha sıkı bir metodoloji kullanıldı ve tıbbi cihaz araştırmalarının sponsorlukları da dahil edildi. Derleme primer olarak endüstrinin sponsorluk sağladığı ilaç ve cihaz araştırmalarının yayınlanan sonuçları ve genel kararlarının, başka sponsorlu araştırmalara kıyasla sponsorun ürünlerinin daha fazla lehinde olup olmadığını anlamayı amaçlıyor. İkincil amaç olarak endüstrinin sponsor olduğu araştırmaların yine başka kaynak kullananlara göre kayırma hatası riskini artıracak metotlar kullanıp kullanmadığı seçildi. 2010 Eylülünden öne yayınlanmış konuya ilişkin araştırmaları kapsamlı olarak araştırdık ve 48 araştırmayı derledik.

Endüstiden sponsorluk alan ilaç ve cihaz çalışmalarında, başka sponsorlu çalışmalara göre daha sık; etkinlikte avantaj gösteren sonuç (Risk oranı (RO): 1.32, %95 GA: 1.21 – 1.44), zararda avantaj gösteren sonuç (RO: 1.87, %95 GA: 1.54 – 2.27) alındı ve olumlu genel kararlar (RO: 1.31, %95 GA: 1.29 – 1.44) bildirildi.

İki tip çalışma arasında kayırma hatası riskini artırabilen standart faktörlerle ilgili olarak körleme dışında fark bulunmadı. Endüstriden sponsorluk alan çalışmalarda tatminkâr körleme diğerlerine göre daha sık raporlandı. Sponsorluk ve kararlar arasındaki ilişkide ilaç ve cihaz araştırmalarında fark bulamadık. Endüstriden sponsorluk alan çalışmalarda sonuçlar ve kararlar arasında uyuşma diğerlerine göre daha azdı (RO: 0.84, %95 GA: 0.70 – 1.01).

Analizimiz endüstriden sponsorluk alan ilaç ve cihaz çalışmalarının, endüstriden fon almayanlara kıyasla, standart ‘kayırma hatası riski’ değerlendirme araçlarıyla açıklanamayan kayırma hatalarına bağlı olarak daha sıklıkla sponsorun ürünlerinden yana olduğunu gösteriyor.

Kaynak

Lundh A, Sismondo S, Lexchin J, Busuioc OA, Bero L. Industry sponsorship and research outcome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 12. Art. No.: MR000033. DOI: 10.1002/14651858.MR000033.pub2

Orijinal özet için: Endüstri Sponsorluğu

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar