Klinik Beyin Ölümü Tanısının Konfirmasyonunda Bilgisayarlı Tomografi Anjiyografi Kullanımı

Cochrane derleme özeti

Bu Cochrane tanısal test doğruluk araştırma derlemesinde, doktorların ölmüş olarak kabul ettiği, mekanik solunum cihazına bağlı, şuursuz hastalarda beyin fonksiyonları ile ilgili klinik testlerin sonuçlarını desteklemede, beynin ana damarlarında kan akımını gösteren radyolojik Bilgisayarlı Tomografi Anjiyografi (BTA) muayenesi hakkındaki kanıtlar incelendi.

Hastanın ölümünü onaylayan tanılarda, organların nakil için erişime açılması dâhil birçok derin yasal ve sosyal sonuçları olacağı için doğruluk çok önemlidir. Nörolojik kriterler kullanılarak konan ölüm tanısı ya da beyin ölümü tanısı genellikle hastaya yüksek derecede spesifik bir set klinik test yapılarak konur. Ancak bazı olgularda, örneğin anestezi veya ağır sedasyon altındaki hastada bu testleri yapmak mümkün olmayabilir ve BTA gibi ek testler gerekir. Bazı ülkelerde doktorların daima bir ek test yapmaları bir kanuni zorunluluktur ve yakınlarda bazı klinisyenler bu ek testlerin yasal gereklilik olmasa da zorunlu olması için çağrı yaptılar. Hekimler için BTA’nın olağan klinik testlere kıyasla ya da ek olarak ne kadar faydalı olduğunun bilinmesi önem taşıyor.

Toplam 366 hasta ile yürütülen 10 araştırma bulundu. Çalışmaların çoğu yoğun bakım ünitelerinde yürütüldü ancak az sayıda hasta alındı. Yine çoğunda BTA testini yapan hekimlerin klinik test sonuçlarını önceden bilmesi mümkündü. Bu çalışma sonuçlarını etkileyebilir ancak normal tıbbi uygulamada da böyle yapılıyor. BTA çalışması sonuçlarını raporlamada kullanılan metotlar da çalışmadan çalışmaya farklıydı bu yüzden de yayınlanan sonuçlar bu durum göz önüne alınarak yeniden analiz edildi.

Beyin ölümü klinik testlerine kıyasla BTA testinin sensitivitesi 0.85 bulundu. Bu BTA’nın ölüm için klinik test sonuçları pozitif 100 hastadan 85’ini doğru olarak belirlediğini anlamına gelir. Veriler 100 vakadan 77’si kadar düşük veya 91’i kadar yüksek olabilir. Derleme bize BTA’nın ölmeyen kaç hasta hakkında hatalı ölüm tanısı vereceğini söylemiyor. Bu sonuçlara dayanarak BTA zorunlu bir test olmak için yeterince iyi görünmüyor.

Kaynak

Taylor T, Dineen RA, Gardiner DC, Buss CH, Howatson A, Pace N. Computed tomography (CT) angiography for confirmation of the clinical diagnosis of brain death. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD009694. DOI: 10.1002/14651858.CD009694.pub2

Orijinal özet için: Beyin Ölümü Konfirmasyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv