Erişkin Glokom Tedavisinde Nöro-Koruma

Cochrane derleme özeti

Amaç

Bu derleme erişkinlerde glokom tedavisinde nöro-koruyucu ilaçların (gözdeki sinirler ve hücreleri koruyan) etkili olup olmadığını anlamayı amaçlıyor. Bu soruyu cevaplamak için ilişkin tüm çalışmaları aradık ve bir çalışma bulduk.

Anahtar mesajlar

Nöro-koruyucu glokom ilaçları glokomlu gözde görme kaybını önlemeyi amaçlar. Anca halen bu ilaçların glokom tedavisinde etkili olup olmadığı ya da göz sinirleri ve hücrelerini doğrudan koruyup korumadığını gösteren yeterli kanıt bulunmuyor.

Derlemede ne çalışıldı

Glokom tüm dünyada önde gelen bir körlük nedenidir. Hastalık optik sinirde hasara yol açar ve zaman geçtikçe kötüye gider. Dahası retinada optik sinire mesaj gönderen hücreler (retinal gangliyon hücreleri) hasar görür ve ölür. Bu, kişinin normal görme alanını ortadan, kenarlardan veya üstten ya da alttan etkiler (görme alanı kaybı).

Glokomlularda optik siniri hasardan koruyabilen ve retinal gangliyon hücrelerinin ölümünü önleyebilen ilaçlar var. Optik siniri koruyarak görme kaybını yavaşlatmak için nöro-koruyucu ilaçlar yazılır.

Anahtar sonuçlar

Makaleler için çok sayıda elektronik bilgi tabanın arandı ve düşük basınçlı glokomlu erişkinlerde iki farklı göz damlası tedavisini kıyaslayan bir çalışma bulundu. Bir gruba bir nöro-koruyucu ilaç olan brimonidin diğerine göz içindeki sıvı basıncını düşüren timolol verildi. Araştırmacılar tedavilerin optik siniri koruyup görme kaybını önleyip önlemediğini görmek için iki grubu dört yıl izlediler.

Çalışma brimonidin grubunda 99, timolol grubunda 79 katılımcı ile başladı. 4 yılın sonunda çoğu hastanın izi kaybedildi brimonidin grubunda sadece 45 (%45), timolol grubunda 56 (%70) hasta kaldı. Çok sayıda hasta çalışmayı terk ettiği ve timolole kıyasla brimonidin alanlardan daha fazla hasta çalışmayı terk ettiği için sonuçların yorumlanması güçtü. Bu akılda tutularak, dört yıllık tedaviden sonra brimonidin grubunda daha fazla hastanın görüşü korundu (Brimonidinde 40/45 veya %88, timolol grubunda 38/56 veya %67). Çalışmadan ayrılan hastaların sonuçlarını bilemiyoruz.

Her iki grupta da göz içi basıncında önemli bir değişim olmadı. Görme keskinliği bilgileri analiz için yeterli raporlandı. Vertikal kap/disk oranı, yaşam kalitesi veya ekonomik sonuçlar hakkında bilgi raporlanmadı. En sık görülen yan etki gözde ilaçlara karşı allerjik reaksyondu, brimonidin grubunda hastaların %20’sini (20/99), timolol grubunda %4’ünü (3/79) etkiledi.

Güncellik

Araştırmalar için 16 Ağustos 2016 tarihine kadar tarama yapıldı.

Kaynak

Sena DF, Lindsley K. Neuroprotection for treatment of glaucoma in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 1. Art. No.: CD006539. DOI: 10.1002/14651858.CD006539.pub4

Orijinal özet için: Glokomda Nöro-Koruma

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv