Parsiyel Epilepside Lakosamid Kullanımı

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Lakosamid belli tipte epileptik nöbetlerin tedavisi için başka ilaçların yanına eklenebilen bir anti epileptik ilaçtır. Başka ilaçlarla tedavi edildiği halde nöbet geçirmeye devam eden hastalarda fayda sağlayabiliyor. Bu derlemede hastanın günlük tedavisine eklenen lakosamidin ne kadar işe yaradığı ve zarar ve yan etkileri olup olmadığı araştırıldı.

Katılımcılar

Bu derlemeye epilepsi tanılı, özellikle kısmı nöbetleri olan erişkinler dâhil edildi. Hastaların halen en az iki başka anti-epileptik ilaç alıyor ve nöbetlerinin azalmamış olması kriter alındı.

Çalışmalar

2015 Mayısına kadar yapılmış tüm çalışmalar arandı. Bu derlemeye toplam 1308 katılımcı ile yürütülen 3 randomize kontrollü araştırmayı dâhil ettik. Tüm çalışmalarda biri plasebo olmak üzere 5 farklı tedavi grubu vardı. Tedavi gruplarına 4 farklı dozda lakosamid verildi.

Sonuçlar

Derlemede lakosamidin nöbet sıklığını azalttığı bulundu. Eklenen bu ilaç nöbetleri azaltmada plasebodan 1,5 kat daha iyiydi. Lakosamidin dozu arttıkça nöbet sayısını azaltmada daha iyi etki gösterdi. Lakosamid alan hastalarda hiç nöbet geçirmeme ihtimali de plasebo verilenlere kıyasla daha fazlaydı ancak büyük ölçüde yan etkilere bağlı olmak üzere lakosamidi bırakma ihtimali de daha fazlaydı. Yan etki olarak görüş bulanması ve çift görme, koordinasyon problemleri, sersemlik ve bulantı görüldü.

Kanıt kalitesi

Üç çalışmanın da iyi metotlar kullandığı yargısına varıldı ve bu derlemedeki kanıtlara yüksek kalitede değer biçildi. Lakosamidin uzun vadeli etkilerini ve epilepsili çocuklarda ne kadar iyi işe yaradığını görmek için daha çok araştırma gerekiyor.

Kaynak

Weston J, Shukralla A, McKay AJ, Marson AG. Lacosamide add-on therapy for partial epilepsy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 6. Art. No.: CD008841. DOI: 10.1002/14651858.CD008841.pub2

Orijinal özet için: Epilepside Lakosamid

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar