Pilonidal Sinüs Hastalığında Fibrin Tutkalı


Foto: GiggsHammouri / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Pilonidal sinüs hastalığı tedavisinde tek başına y da ameliyatla birlikte kullanılan fibrin tutkalının etkisine dair kanıtları derledik.

Arka plan

Pilonidal sinüs hastalığı çoğunlukla genç erişkinlerde görülen olağan bir durumdur. Hastalık iki kalça arasındaki olukta meydana gelen bir enfeksiyondan sonra gelişir. Enfeksiyon sıvı birikimine veya bir sinüs oluşmasına neden olabilir. Genç erkekler bu hastalığa daha meyillidir, başka risk faktörleri obesite, hijyen kötülüğü ve uzun süre oturmadır. Aşırı vücut kıllanması da bir faktördür, içe doğru büyüyen kılların durumu kötüleştirdiği düşünülür. Hastalık ağrıya neden olur ve sıklıkla işten kalmaya neden olur. Hastanın yaşam kalitesini etkiler ve gelir kaybına yol açabilir.

Pilonidal sinüs hastalığı normalde küçük bir ameliyatla tedavi edilir. Doğal olarak bulunan yapışkan benzeri bir jel olan fibrin tutkalı cerrahiye bir alternatif olarak ya da ek olarak kullanılabilir. Fibrin tutkalının bu tip yaraların iyileşme süresini hızlandırıp hızlandırmadığına dair kanıtları gözden geçirdik. Ayrıca bu tedavinin ağrı, enfeksiyon ve prosedür sonrasında sinüs nüksü gibi başka sonuç ölçütlerine de etkisi olup olmadığını ve yan etkileri olup olmadığını (sıvı toplanması ya da allerjik reaksiyonlar) araştırdık.

Çalışma özellikleri

2016 Aralığında, pilonidal sinüsü tek başına ya da cerrahi ile birlikte kullanılan fibrin tutkalı ile tedavi edilmiş, her yaş ve cinsiyetten hastalarda yürütülen randomize kontrollü çalışmaları araştırdık. Çoğunluğu erkek, toplam 253 katılımcıyla yürütülen 4 araştırma bulundu. Bir çalışmada tek başına fibrin tutkalı ameliyatla karşılaştırıldı. Üç çalışmada tutkal ameliyatta uygulandı ve etkisi tek başına ameliyata karşı kıyaslandı. Dört çalışmanın da tasarım ve yürütümünde problemler olup sonuçlarının kesinliğinin çok düşük olduğu anlamına geliyor.

Anahtar sonuçlar

Tek başına kullanılan fibrin tutkalının Bascom prosedürüyle kıyaslandığında iyileşme süresini etkileyip etkilemediği bilinmiyor. Fibrin tutkalı Bascom prosedürüne kıyasla prosedür sonrasındaki birinci gün ağrı daha az olabilir.

Fibrin tutkalı Limberg flepiyle birlikte kullanıldığında iyileşme süresini tek başına ameliyat yapılmasına kıyasla yaklaşık 14 gün kısaltabiliyor ancak kanıtlar çok düşük kalitede olduğundan bu bulgunun kesinliği de çok düşük.

Limberg flepiyle birlikte kullanılan fibrin tutkalının seroma birikimi insidensini etkileyip etkilemediği de kesin değil ancak postoperatif ağrıyı azaltabiliyor (bunun kanıtı da düşük kalitede ve bu yüzden kesinliği oldukça düşük), ve normal aktiviteye dönüş süresini kısaltabiliyor (düşük kalitede kanıt), ve hastanede kalış süresini kısaltabiliyor (çok düşük kalitede kanıt, kesinliği çok düşük).

Bir çalışmada fibrin tutkalının Karydakis flep ameliyatıyla birlikte kullanımı değerlendirildi. Bu çalışmada tutkal kullanımının iyileşme süresi veya seroma insidensini etkileyip etkilemediği belirsiz. Karydakis flepiyle birlikte fibrin tutkalı kullanımı tek başına ameliyata kıyasla hastanede kalış süresini kısaltabilir ancak yine bu kanıtlar da düşük kalitede.

Kanıt kalitesi

Tüm sonuç ölçütleri için kanıt kalitesi, temel olarak çalışmaların yürütüm yoluna bağlı ve az sayıda katılımcı olması nedeniyle sonuçların kesinliğinin düşük olmasına bağlı olarak düşük ya da çok düşüktü. Bu, fibrin tutkalının bu sonuç ölçütlerinden herhangi biri üzerindeki etkilerinden emin olamadığımız anlamına geliyor ve daha kaliteli ve daha büyük çaplı, daha çok çalışma gerekiyor.

Bu derleme özeti 2016 Aralığına kadar günceldir.

Kaynak

Lund J, Tou S, Doleman B, Williams JP. Fibrin glue for pilonidal sinus disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 1. Art. No.: CD011923. DOI: 10.1002/14651858.CD011923.pub2

Orijinal özet için: Pilonidal Sinüste Fibrin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv