Çocuklukta Tekrarlayan Karın Ağrısına Karşı Psiko-sosyal Tedavi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Tekrarlayan karın ağrısı olan çocuklarda psiko-sosyal tedaviler ağrıyı azaltır mı?

Arka plan

Okul yaşında çocukların %4-25’i günlük aktivitelerini etkileyecek kadar şiddetli tekrarlayan karın ağrılarından yakınır. Bu çocukların çoğunluğunda fizik muayene ya da araştırmayla bu ağrı için organik bir neden bulunamaz. Çoğu çocuk rahatlatıcı davranışlar ya da basit önlemlerle tedavi edilebilirse de çok çeşitli psikolojik ve davranışsal tedaviler tavsiye edilir.

Metot ve çalışma özellikleri

2016 Haziranında 6 – 18 yaş arasında toplam 928 çocuk ve ergen ile yürütülen 18 randomize kontrollü araştırma belirledik. Çocuklarda çeşitli psiko-sosyal tedaviler olağan bakımla ya da tedavi niteliğinde olmayan bir müdahale şekline (eğitim ya da solunum egzersizi gibi) karşı kıyaslandı. Dört farklı tip psiko-sosyal tedavi belirledik: Bilişsel davranışsal tedavi, hipnoterapi, yoga ve yazılı ifade tedavisi (kişinin üzüntü veren şeyler hakkında duygu ve düşüncelerini yazması şeklinde tedavi). Derlenen çalışmaların devam süreleri 5 günle üç ay arasındaydı, çalışmalar ABD, Avustralya, Kanada, Hollanda ve Brezilyada yürütüldü.

Anahtar sonuçlar

Bilişsel davranışsal tedavi ve hipnoz tedavisinin ağrıyı kısa vadede azaltmada etkili olabildiğini bulduk. Uzun vadeli fayda ile ilgili az kanıt bulundu. Tedavinin yaşam kalitesi, günlük aktiviteler ya da anksiyete ve depresyon gibi psikolojik sonuçlara faydalı etkisi olduğuna dair kanıt bulunmadı.

Yoga tedavisi ve yazılı ifade tedavisinin ağrı, yaşam kalitesi ve günlük aktivitelere etkisi bulunmadı. Tedavilerin herhangi biriyle ilgili ters etki raporlanmadı.

Kanıt kalitesi

Genel olarak kanıt kalitesine tüm sonuç ölçütleri için düşük ve çok düşük olarak değer biçtik. Çalışmaların çoğunda örnekler küçük ya da çalışma tasarımlarında zaaflar vardı. Yazarlar fon sağlamayla ilgili çıkar çatışması bildirmedi.

Karar

Tekrarlayan karın ağrısından yakınan çocuklarda bilişsel davranışsal tedavi ve hipnoz tedavisinin klinisyenlerce bakım stratejisinin bir parçası olarak düşünülmesi gerekir. Genel kanıt kalitesi düşük ve çok düşük arasındaydı. Etkili tedavilerin özelik niteliklerini değerlendirmek ve sağlanan faydaların zaman içinde devam edip etmediğini belirlemek için daha fazla yüksek kalitede araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Abbott RA, Martin AE, Newlove-Delgado TV, Bethel A, Thompson-Coon J, Whear R, Logan S. Psychosocial interventions for recurrent abdominal pain in childhood. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 1. Art. No.: CD010971. DOI: 10.1002/14651858.CD010971.pub2

Orijinal özet için: Çocukta Tekrarlayan Karın Ağrısı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv