Beyin Yaralanması Olan Çalışma Yaşındaki Erişkinlerde Rehabilitasyon

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Çalışmalar felçten dolayı beyin hasarı olan hastalarda multidisipliner rehabilitasyonun (MDR) faydalı olduğunu gösteriyor. Bazı MDR programları travma ya da başka nedenli beyin yaralanması olan çalışma yaşındaki erişkinlere yöneliktir. Bu hastalar çoğu felç hastasına göre daha genç olma eğilimindedir ve işe dönüş ya da çocuk bakımı gibi farklı tedavi hedefleri olabilir. Beyin zedelenmesi olan hastalarda fiziksel işlevler, iletişim, düşünme süreçleri, davranış veya emosyonlarla ilgili problemler dâhil çeşitli güçlükler yaşar. Problemlerin ciddiyeti hafiften şiddetliye değişkendir. MD rehabilitasyon, fiziksel (motor) işlev gibi tek bir özelliğe odaklanmaktan yerine bu alanların bir ya da daha çoğuna yöneliktir.

Derleme sorusu

Bu derlemede 15 – 65 yaş arası, herhangi bir nedenle kazanılmış beyin yaralanması (KBY) olan erişkinlerde MD rehabilitasyonla ilgili çalışmalar arandı.

Çalışma özellikleri

Derlemeye almak için kriter olarak MDR'ye karşı başka bir tedavi ile kontrol yapılan araştırmalar seçildi. Toplam 3480 katılımcı ile yürütülen 19 araştırma bulduk. Kanıtlar 14 Eylül 2015 tarihine kadar günceldir.

Metotlar

Rehabilitasyon bağlamında önemli olan kriterlerde kanıtların kalitesine değer biçmek için, farklı kalitede çalışmalar arasında standart GRADE sisteminden daha iyi ayrım yapan Van Tulder sistemini kullandık.

Anahtar sonuçlar

Hafif beyin yaralanmalarında bilgi sağlama ve tavsiye, yoğun rehabilitasyona kıyasla genellikle daha uygundu.

Bütün olarak çalışmalar, ortadan şiddetliye beyin zedelenmesi olan hastalardan daha yoğun rehabilitasyon alanlarda daha erken iyileşme görüldüğünü ve erken rehabilitasyonun gecikmiş rehabilitasyondan daha iyi olduğunu gösteriyor.

Kuvvetli kanıtlar, hastalara terapötik bir “ortamda”, yani benzer zorluklar yaşayan akranlarının yanında, baskın olarak grup temelli tedavi aldıkları bir ortamda bilişsel rehabilitasyon sağlamayı destekliyor.

Araştırma temelli literatür MD rehabilitasyonun diğer özellikleriyle ilgili az kanıt sağladı bu nedenle daha başka çalışmalar yapılmasını öneriyoruz. Beyin zedelenmesi rehabilitasyonu kişiselleştirilmiş ve uzun erimli bir süreçtir ve araştırma çalışmalarının genel kararları hızlandırması gerekmez.

Kanıt kalitesi

Derlenen çalışmalar genel olarak iyi kalitedeydi; van Tulder skor sistemine göre 19 çalışmadan 12’sinin yüksek kalitede olduğu yargısına varıldı. Kalan çalışmalarda, örneğin bir çalışmada tedavinin rehabilitasyon ünitesinde yatak olup olmadığına bağlı olması gibisinden çalışma tasarımı elemanlarına bağlı olarak kayırma hatası riski vardı. Boş yatak olması hastaları tedaviye almak için tesadüfe dayalı bir yol olup bu çalışma sonuçlarını kayırma hatasına yatkın kılabilir.

Kaynak

Turner-Stokes L, Pick A, Nair A, Disler PB, Wade DT. Multi-disciplinary rehabilitation for acquired brain injury in adults of working age. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 12. Art. No.: CD004170. DOI: 10.1002/14651858.CD004170.pub3

Orijinal özet için: Beyin İçin Rehabilitasyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv