İlk Tedaviye Cevap Vermeyen Metastatik Kolo-rektal Kanserli Hastalarda İkinci Seçenek Tedavi Sürviyi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

İlk tedaviye cevap vermeyen metastatik kolo-rektal kanserli hastalarda kemoterapi ilaçlarının tümör küçültme ve sürviyi iyileştirebilme etkisini gözden geçirdik. Ayrıca farklı tedavi rejimlerinin neden olduğu yan etkiler de incelendi.

Arka plan

Metastatik kolo-rektal kanserli ve hastalıkları ilk kemoterapiye rağmen ilerleme gösteren ve kötü gidişatı iyileştirme amacıyla ikinci bir tedavi önerilebilecek hastalar. Kıyaslanan tedavi rejimlerinde sistemik damar içi tedaviler kullanıldı.

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 2016 Mayısına kadar günceldir. Bu güncellemede ikinci seçenek tedaviyi ya kemoterapi verilmemesine (en iyi destekleyici bakım) ya da başka bir ikinci seçenek tedaviye karşı kıyaslayan 34 klinik araştırma belirlendi, bu suretle kolo-rektal kanserli hastalarda ikinci seçenek tedavinin performansı incelendi.

Ana sonuçlar

Sadece bir küçük araştırmada bildirilip daha fazla araştırma gerektirmekle beraber, en iyi destekleyici bakıma kıyasla sürvi beklentisini iyileştirdiği için mevcut kanıtlar ikinci seçenek tedavi kullanımını destekler görünüyor.

Bunun yanında modern kemoterapi rejimlerinin, 5-fluorourasil içeren eskilerden daha etkili olduğu; kombinasyon kemoterapisinin tek ilaçla kemoterapiden daha etkili olduğu ve hedefli ilaçların (kanserli hücrelere saldırıp normallerine az hasar veren “akıllı ilaçlar”) konvansiyonel kemoterapinin etkinliğini artırdığı bulundu. Genel olarak etkinlik arttıkça toksisite de arttı.

Kanıt kalitesi

Bu derlemenin ana kararları orta kaliteden yüksek kaliteye kanıtlara dayanıyor. Kanıt kalitesi düşük ya da orta olarak değerlendirildiğinde bu genellikle ana sonuçlardaki tutarsızlıktan (yani genel sürvi, ilerlemesiz sürvi sonuçlarını onaylamadı) ve analize alınan katılımcı sayısının düşüklüğünden kaynaklanır. Buna rağmen hatırlanması gerekir ki günümüzde metastatik kolon ve rektum kanserlerinin ikinci seçenek tedavisi bağlamında ilerlemesiz sürvi, genel sürvinin (sadece kanserden değil tüm ölümleri içerir ve doğru hesaplanabilmesi için daha uzun izlem gerektirir) güvenilir bir vekili olarak düşünülüyor. Çalışmaların çoğunda yaşam kalitesi raporlanmadı bu da ikinci seçenek tedaviden sağlanan faydalar ve tedaviyle ilişkili toksisite arasındaki dengeyi araştırmamıza izin vermedi.

Kaynak

Mocellin S, Baretta Z, Roqué i Figuls M, Solà I, Martin-Richard M, Hallum S, Bonfill Cosp X. Second-line systemic therapy for metastatic colorectal cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 1. Art. No.: CD006875. DOI: 10.1002/14651858.CD006875.pub3

Orijinal özet için: Kolo-rektal Kanser Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus