İnşaat İşçilerinde Yaralanmaları Azaltmak İçin Müdahaleler


Foto: William James / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Büyük endüstriler arasında, inşaat işçilerinde mesleki yaralanma oranları en yüksektir. Çeşitli kurumlar birkaç yaralanma kontrol stratejisi önermiş bulunuyor ancak inşaat endüstrisinde yaralanma oranlarını düşürmede etkinlikleri belirsiz.

Amaç

İnşaat işçilerinde çalışma esnasındaki yaralanmaları azaltmada hangi müdahalelerin en etkili olduğunu anlamak istedik.

Anahtar mesajlar

İnşaat işçileri arasında iş yaralanmalarını önleme konusundaki tıbbi literatürü sistematik olarak taradık. Bu güncellemeye 17 araştırma dahil edildi, kanıtlara çok düşük kalitede değer biçtik. Çok yönlü müdahaleler ve donanımı geliştirmek için şirket teşvikleri, yaralanmaları azaltmada etkili olabilir. Ancak güvenlik el kitapları, güvenlik danışmanları ve güvenlik kurslarının, rutin olarak tavsiye ettiği güvenlik önlemlerinin büyük çoğunluğu için hala kanıt temeli gerekiyor.

Çalışma özellikleri

Yeni düzenlemeler, güvenlik kampanyaları, eğitim, denetim, iş sağlığı hizmetleri ve şirket sübvansiyonlarının getirilmesi dahil, farklı tipte işyeri müdahalelerini araştırdık. Çalışmaların kalitesini ve müdahalelerin etkinliğini değerlendirdik ve kanıtlara düşük kalitede değer biçtik.

Ana sonuçlar

Tek başına düzenlemeler getirmek, inşaat işçilerinde öldürücü ve öldürücü olmayan yaralanmaları önlemede etkili olabilir ya da olmayabilir.

Güvenlik kampanyaları, eğitim, denetim ya da iş sağlığı hizmetleri gibi bölgesel müdahaleler inşaat işçilerinde öldürücü olmayan yaralanmaları önlemede etkili olamıyor. Ancak, iskelelerin değiştirilmesi için sağlanan sübvansiyonun yanı sıra şirket düzeyinde bir çok yönlü bir güvenlik kampanyası ve yine çok yönlü bir uyuşturucusuz işyeri programı, ölümcül olmayan yaralanmaları azaltmada etkili olabilir.

İşverenler ve çalışanların, yasaların getirdiği güvenlik önlemlerine bağlılığını artırmak için ek stratejiler gerekiyor.

Güncellik

Bu derleme için en son 1 Nisan 2017 tarihinei kadar yayınlanan çalışmalar arandı.

Kaynak

van der Molen HF, Basnet P, Hoonakker PLT, Lehtola MM, Lappalainen J, Frings-Dresen MHW, Haslam R, Verbeek JH. Interventions to prevent injuries in construction workers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 2. Art. No.: CD006251. DOI: 10.1002/14651858.CD006251.pub4

Orijinal özet için: İnşaat İşlerinde Güvenlik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

2011 Versiyonu van der Molen HF ve ark. / Güncellik: Eylül 2011

Cochrane derleme özeti

Büyük endüstriler içinde iş yaralanmaları en yüksek oranda inşaat işçileri arasında görülür. Çeşitli kuruluşlarca birkaç yaralanma kontrol stratejisi önerilmiş olmakla beraber yaralanma oranını düşürmede etkinlikleri halen belirsiz.

İnşaat işçileri arasında iş yaralanmalarının önlenmesi ile ilgili sistematik literatür araştırması yaptık. Çalışmalarda kayırma hatası riski ve müdahalelerin etkinliği değerlendirildi. 13 çalışma belirlendi.

Çalışmalarda, kurallar koymanın tek başına inşaat işçilerinde ölümcül olmayan ve ölümcül yaralanmaların önlenmesinde etkili olduğuna dair kanıt bulunmuyor. Güvenlik kampanyaları, eğitim, denetim veya iş sağlığı hizmetleri getirmek gibi bölgesel yönelimli müdahalelerin ölümcül olmayan yaralanmaları azaltmada etkili olduğuna dair kanıt yok. Şirket bazında çok cepheli güvenlik kampanyası ve çok cepheli madde kullanılmayan iş yeri programının ölümcül olmayan yaralanmaları azaltmada etkili olduğuna dair düşük kalitede kanıt var.

Tek başına kurallar getirme inşaat işçilerinde ölümcül olmayan ve ölümcül yaralanmaları azaltmada etkili değil. İşveren ve işçilerin yasa ve yönetmeliklerin tarif ettiği güvenlik önlemlerine uyumunu artırmak için ek stratejiler gerekiyor. Yönetim ve inşaat işçileri arasında; hedefli güvenlik kampanyası veya madde kullanılmayan işyeri programları gibi şirkete yönelik müdahalelerin sürdürülmesi yaralanmaları azaltmada uzun vadede etkili görünüyor.

Standart güvenlik metinleri, danışmanlar ve güvenlik kurslarınca tavsiye edilen teknik, insan faktörlü ve kurumsal müdahalelerin büyük çoğunluğu için kanıt temeli gerekiyor.

Kaynak

van der Molen HF, Lehtola MM, Lappalainen J, Hoonakker PLT, Hsiao H, Haslam R, Hale AR, Frings-Dresen MHW, Verbeek JH. Interventions to prevent injuries in construction workers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 12. Art. No.: CD006251. DOI: 10.1002/14651858.CD006251.pub3

Orijinal özet için: İnşaat Kazaları

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv