Kawasaki Hastalığı Tedavisinde Steroid Kullanımı

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kawasaki hastalığına tutulan çocuklarda ileride kalp problemi görülme ihtimalini azaltmak için steroid kullanımını ve bu tedavinin ateş süresine, kan enfeksiyonu belirtilerine ve hastanede geçirilen gün sayısına etkisini gözden geçirdik.

Arka plan

Halen Kawasaki hastalığını ve en iyi tedavi yolunu anlayışımız sınırlı. Bu, uzun vadeli sonuçlar kalple ilgili olup yaşamı kısaltan sonuçları çocuğu riske attığından önem taşıyor.

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 2016 Kasımına kadar günceldir. Bu derlemeye Kawasaki hastalığı tanısı konan erkek ve kız çocuklar alındı. Sadece RK araştırmalar seçildi. Araştırmalarda steroid kullanımı steroid kullanmamaya karşı kıyaslandı. Derlemeye toplam 922 katılımcı ile yürütülen 7 araştırma dâhil edildi.

Anahtar sonuçlar

Steroidler Kawasaki hastalığından sonra kalp problemleri görülme riskini önemli bir yan etkiye neden olmadan azaltır görünüyor. Bu ilaçlar belirtilerin devam süresini (ateş ve döküntü), hastanede kalış süresini ve kandaki sağlıkta bozulma göstergelerini de azaltıyor.

Asya kökenliler, risk skorları yüksek olanlar ve uzun süreli steroid tedavisi alan hastalar gibi belli gruplar steroid kullanımından özellikler kalp sorunlarının oranında azalma şeklinde daha büyük fayda sağlayabilir, ancak bu soruları cevaplamak için daha fazla araştırma gerekiyor.

Ciddi yan etki riskinin daha doğru bir göstergesini sağlamak ve steroid kullanımında ölüm ihtimalinin daha düşük olup olmadığını belirlemek için de daha fazla araştırma gerekiyor.

Bu derlemede sunulan kanıtlar daha fazla araştırma yapılana kadar Kawasaki hastalığı tanısı konan tüm çocuklarda uzun süreli steroid kürüyle tedavinin düşünülmesi gerektiğini gösteriyor.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesine GRADE sistemine göre değer biçildi. Kanıtlar ciddi yan etkiler, mortalite ve laboratuvar ölçütlerinin normalleşme süresi için yüksek kalitedeydi. Gelecekte kalp problemi olması, klinik belirtilerin (ateş, döküntü) devam süresi ve hastanede kalış süresi için kanıtlara orta kalitede değer biçildi. Bu, çalışmamızda hesapladığımız etkinin gerçek etkiye yaklaşık olduğundan makul düzeyde emin olduğumuz anlamına geliyor.

Kaynak

Wardle AJ, Connolly GM, Seager MJ, Tulloh RMR. Corticosteroids for the treatment of Kawasaki disease in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 1. Art. No.: CD011188. DOI: 10.1002/14651858.CD011188.pub2

Orijinal özet için: Kawasaki’de Steroid

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv