Sepsisli Erişkinlerde Mortaliteyi Düşürmek İçin Prokalsitonin Ölçümleri

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Prokalsitonin ölçümü sepsisli erişkinlerde mortaliteyi düşürmede ve antimikrobik tedavi alma süresini azaltmada etki gösterir mi?

Arka plan

Sepsis sistemik enflamatuar cevap sendromu (SIRS) ile birlikte görülen ya da şüphe edilen enfeksiyon olarak tanımlanır. Bu durum “şiddetli sepsis” olarak bilinen akut organ yetmezliğine ya da yeterli sıvı verilmesine rağmen görülen ve “septik şok” olarak bilinen ısrarcı hipotansiyona doğru ilerleyebilir. Prokalsitonin (PCT) kanda, kan enfeksiyonu esnasında arttığı bulunan bir biyolojik göstergedir. PCT değerlendirmesinin kan enfeksiyonu olan erişkinlerde mortaliteyi ve antimikrobik tedavi alma süresini azaltmasının mümkün olup olmadığını anlamak istedik. Bu maksatla PCT’yi hiç bir şey yapmama, standart bakım (sadece olağan klinik yargı) ve kandaki başka kimyasal göstergelere karşı kıyasladık. Günümüzde sözü edilen diğer kimyasal endikatörler arasında C-reaktif protein (CRP), interlökinler ve neopterin yer alıyor.

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 2015 Temmuzuna kadar günceldir. Ancak araştırmamızı 2016 Ocağında yeniledik ve bulduğumuz 3 yeni yayın önümüzdeki güncellemeye eklenecek. Bu versiyonda 10 çalışma derlendi. Çalışmalar Avustralya, Brezilya, Çin, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Endonezya ve İsviçre’de yürütüldü. Araştırmacılar akademik ve non-akademik cerrahi, genel ve travma yoğun bakım ünitelerinden ve acil servislerden katılımcıları değerlendirdi Tüm çalışmalarda konfirme ya da varsayılan kan enfeksiyonu olan erişkinler analiz edildi. Kıyaslamalar en sık ‘standart’ bakıma karşı yapıldı ancak bir araştırmada CRP rehberliğinde antibiyotik tedavisi kullanıldı. 6 araştırmada çalışma yazarları prokalsitonin analiziyle ilgili şirketlerde danışmandı ve/veya bunlardan ödeme aldılar.

Anahtar sonuçlar

Sonuçlar mortalitede sırasıyla PCT yapılan-yapılmayan gruplar arasında en uzun izlemde (124/573; 21.6% - 152/583; 26.1%), 28 günde (37/160; 23.1% - 39/156; 25%), YBÜ çıkışında (28/247; 11.3% - 25/259; 9.6%) veya taburculuk sırasında (82/398; 20.6% - 81/407; 19.9%) anlamlı fark olmadığını gösterdi.

Ayrıca mekanik ventilasyon, klinik şiddet, re-enfeksiyon ya da antibiyotik tedavi süresinde fark olmadığı bulundu. Hiç bir çalışmada antimikrobik tedavisi geniş spektrumdan dar spektruma değiştirilen katılımcılar hakkında bilgi sağlamadı.

Kanıt kalitesi

Mevcut kanıtların tümünün kalitesine, çalışma esnasındaki hataları önleyecek metotların olmaması ya da bu metotlar hakkında bilgi verilmemesi; ayrıca çalışma sayısının ve her bir sonuç ölçütü başına düşen hasta sayısının azlığı nedeniyle çok düşükle orta arasında değer biçtik. Bunlara ek olarak çoğu çalışmanın yazarları prokalsitonin şirketlerinde danışman olarak çalışıyor ya da ödeme alıyor.

Kaynak

Andriolo BNG, Andriolo RB, Salomão R, Atallah ÁN. Effectiveness and safety of procalcitonin evaluation for reducing mortality in adults with sepsis, severe sepsis or septic shock. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 1. Art. No.: CD010959. DOI: 10.1002/14651858.CD010959.pub2

Orijinal özet için: Sepsiste Prokalsitonin

Tem metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv