Sepsiste Yüksek Hacimli Hemofiltrasyon

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Şiddetli sepsis ve septik şok yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) yatan erişkinlerde en sık görülen ölüm nedenidir. Sıklıkla bir enfeksiyon sonrasında vücut tüm vücutta yaygın enflamasyona neden olan kimyasallar üreterek cevap verdiğinde görülür. Bu enflamasyon böbrekler, kalp, dolaşım ya da akciğerler gibi organlarda yetmezliğe neden olur. Sepsisle birlikte görülen yüksek ölüm oranlarının nedeni enflamasyondan kaynaklanan bu organ yetmezlikleridir.

Teorik olarak bu kimyasalları yapay olarak nötralize etmek ya da kandan uzaklaştırmak mümkün olursa, organ yetmezliği ve ölüm gibi hasta sonuçları iyileşebilir. Kullanılabilecek bir metot yüksek hacimli hemofiltrasyondur (YHHF). Standart hemofiltrasyon böbrek yetmezliğinde kanda biriken toksinleri gidermek için YBÜ’lerde zaten kullanılıyor. Bu tedavide hastanın kanı büyük bir kateterle alındıktan sonra filtre edilerek toksinleri süzülür ve dolaşıma geri verilir. YHHF bu tedavinin daha yoğun, sepsiste üretilenler dâhil daha fazla toksin gideren bir şeklidir. Ancak bu tedavinin potansiyel dezavantajları vardır. Bu özel teknik, özel donanım ve ekstra eğitim gerektirir. Teorik olarak hastanın kan basıncına zararlı etkileri olabilir ya da faydalı kimyasalları (antibiyotikler gibi) da filtre edebilir. Bu derlemede YHHF’nin şiddetli sepsisli hastalarda ölüm riski gibi önemli sonuçları iyileştirip iyileştirmediğini değerlendirdik.

Çalışma özellikleri

Derlememiz 2015 Aralığına kadar günceldir. Toplam 205 katılımcı ile yürütülen 4 araştırmayı derledik. Dört çalışmada da YHHF’nin etkisi, şiddetli sepsis ve septik şoklu YBÜ hastalarında standart hemofiltrasyona karşı kıyaslandı. Çalışmaların üçü küçüktü (20 altında katılımcı). Katılımcılar çalışmaya alındıktan sonra maksimum 28 gün izlendi. İki çalışma ilaç şirketlerinden mali destek aldı, biri de sağlık araştırma kuruluşundan destek sağladı.

Anahtar sonuçlar

Sonuç verileri sınırlıydı. İki çalışma ölüm oranlarını 28 günde biri hastane yatışı esnasında raporladı; dördüncü çalışmada bildirilen ölüm sayıları bildirilen mortalite oranını tutmadı. Bir çalışmada hastanede kalış süresi raporlandı ve bir diğeri organ bozukluğu verilerini sağladı. Araştırmacılar komplikasyon olmadığını bildirdiler.

Şiddetli sepsis ve septik şoklu ağır hastalarda net kanıtlar YHHF’nin bir faydasını göstermedi.

Kanıt kalitesi

Şiddetli sepsis ve septik şoklu hastalarda rutin YHHF kullanımını destekleyen kanıtlar yetersiz. Bu derlemeye alınan çalışmalarda nispeten az sayıda hastanın bilgileri raporlandı ve farklı sonuçlar ölçüldü; bu nedenle YHHF’nin etkisi ile ilgili kanıtların kalitesinin düşük olduğu yargısına vardık. Klinik ilişkin sonuç ölçütlerinin tümüyle değerlendirilmesi ve faydaya karşın maliyet değerlendirilmesi için çok merkezde yürütülen daha büyük çalışmalar gerekiyor.

Kaynak

Borthwick EMJ, Hill CJ, Rabindranath KS, Maxwell AP, McAuley DF, Blackwood B. High-volume haemofiltration for sepsis in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 1. Art. No.: CD008075. DOI: 10.1002/14651858.CD008075.pub3

Orijinal özet için: Sepsiste Hemofiltrasyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar