Subklaviyan veya Femoral Ven Kateterizasyonunda Anatomik İşaretlere Kıyasla Ultrason Rehberliği


Foto: Shiono M, Takahashi S, Kakudo Y, Takahashi M, Shimodaira H, Kato S, Ishioka C

Cochrane derleme özeti

Ağır hastalarda tanı ve tedaviler için bazen santral venöz kateter gerekir. Kateter boyundaki büyük venlerden (iç juguler ven), göğüs üst kısmından (subklaviyan ya da aksiller ven) veya kasıktan (femoral ven) yerleştirilebilir. Ancak bu prosedür arter delinmesi ya da başka komplikasyonların riskini taşır ve mümkün olduğunca az sayıda teşebbüsle bitirilmesi gerekir. Kateteri takmak için doğru yeri bulmada geleneksel olarak vücut yüzeyindeki anatomik işaret noktaları kullanılır, ancak günümüzde ultrason görüntüleme imkânı var.

Bu derlemede anatomik işaret tekniği ultrason rehberliği ile kıyaslandı, kanıtlar 2013 Ocağına kadar günceldir. Derlemeye toplam 2341 katılımcı (2360 prosedür) ile yürütülen 13 araştırma dahil ettik. Çalışmalar değişkendi ve kaliteleri yüksek değildi. Araştırmamızı 2014 Ağustosunda yeniledik, ilk güncellemede konuya ilişkin yeni çalışmalar derlemeye dâhil edilecek. Ultrason subklaviya kateterizasyonunda arter delinme riskini ve ciddi morarma riskini azaltarak bazı faydalar getirdi. Femoral ven için daha az veri sağlanabildi ancak ultrasonla başarı oranları daha yüksek göründü. İki bölge arasında komplikasyon oranlarında ya da kanülasyon süresi için geçen zamanda anlamlı fark gösteren kanıt bulunmadı.

Mevcut verilere dayanarak iki boyutlu ultrasonun güvenlik ve kalitede, subklaviyan vende arter delinmesi ve kanama oluşumunu azaltarak ve femoral vende ilk teşebbüste başarı oranını artırarak, anatomik işaret tekniğine göre küçük avantajlar getirdiğine karar verdik. Ancak bu bulguların tüm ultrason kullanan gruplar ya da komplikasyon riski yüksek hastalar için geçerli olması gerekmiyor. Anatomik işaret tekniğinin Dopler ultrason tekniğine kıyasla sonuçları kesin değil.

Kaynak

Brass P, Hellmich M, Kolodziej L, Schick G, Smith AF. Ultrasound guidance versus anatomical landmarks for subclavian or femoral vein catheterization. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 1. Art. No.: CD011447. DOI: 10.1002/14651858.CD011447

Orijinal özet için: Kateter İçin Ultrason

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv