Travmatik Beyin Yaralanmasında Progesteron

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Beyinde hasara neden olan kafa travmalı (TBY) hastalarda ilk 24 saat içinde progesteron hormonu kullanımının faydalı ve güvenli olup olmadığını anlamaya çalıştık.

Arka plan

TBY yaralanmalar içinde ölüm ve malûliyetlerin ana nedenlerindendir. Beyin hasarı yaralanma esnasında başlayabilir ancak günler sonra da devam edebilir. Progesteron hekimlerce TBY’den hemen sonra verildiğinde beyin hasarını azaltmak için potansiyel bir tedavi olarak kullanılabileceği düşünülen bir hormon. Ancak bu hormonun etkinliği kesin olmadığından kanıtların değerlendirilmesi önemli.

Çalışma özellikleri

TBY’li hastalarda progesteronun etkilerini araştıran randomize kontrollü çalışmalar için tıbbi literatürü 30 Eylül 2016 tarihine kadar yaygın olarak taradık. Bu tip araştırmalar en sağlam kanıtları sağlıyor.

Anahtar sonuçlar

Toplam 2392 katılımcı ile yürütülen 5 çalışma derledik ve sürmekte olan üç tane belirledik. Çalışmalarda TBY sonrasındaki ilk 24 saat içine progesteron ve plasebo verilen hastalar kıyaslandı.

Derlememizin sonucu olarak plaseboya kıyasla progesteronun TBY’li hastalarda ölüm ve malûliyetleri azaltabildiğine dair kanıt bulunmadı. Diğer sonuç ölçütlerine (kafa içi basıncı, kan basıncı, vücut temperatürü ve ters olaylar) dair ayrıntılı analiz yapabilmemiz için çok az veri bulundu. Ancak, kafa içi basıncı, kan basıncı veya vücut temperatürü ile ilgili olarak eldeki bilgiler progesteron ve kontrol grupları arasında fark kanıtı göstermemekle beraber; bir çalışma ters olay olarak progesteron grubunda, muhtemelen ilacın damar içi infüzyon şeklinde venden verilmesine bağlı olarak flebitte artış gösterdi.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesine ölüm riski verileri için düşük, malûliyet riski verileri için orta kalitede değer biçtik. Bu yargılarımız çalışmalar arasındaki, progesteron doz farkları, katılımcıların değerlendirildiği zaman farkları gibi farklılıklardan kaynaklandı. Bunlar derlemedeki kararlarımıza sınırlı bir güvenimiz olduğu anlamına geliyor.

Kaynak

Ma J, Huang S, Qin S, You C, Zeng Y. Progesterone for acute traumatic brain injury. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 12. Art. No.: CD008409. DOI: 10.1002/14651858.CD008409.pub4

Orijinal özet için: TBY’de Progesteron

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv