Acil Serviste Astım Tedavisi Gören Erişkinler İçin Beta-Agonistlerle Kombine Antikolinerjik

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Acil serviste astım tedavisi gören erişkinlerde, kısa etkili beta-agonistlerle kombine antikolinerjik kullanımının, sonuçları iyileştirmede sade beta-agonist tedavisinden daha etkili olup olmadığını araştırdık.

Arka plan

Astım ataklarına hava yollarının iltihap nedeniyle daralması yol açar. Hastalarda solurken vızıldama, öksürük ve solunum güçlüğüne neden olur. Astım krizi geçiren hastalar sıklıkla acil servislere başvurur ve genellikle kısa etkili inhaler beta-agonistlerle tedavi edilirken bazılarına da kısa etkili inhaler antikolinerjikler verilir.

Bazı araştırmalarda acil servislerde astımlı hastaları beta-agonist ve antikolinerjikle kombine tedavi etmenin daha etkili olup olmadığı araştırıldı.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 2016 Temmuzuna kadar güncel.

Çalışma özellikleri

Toplam 2724 katılımcıyla yapılan 23 araştırmayı derledik. Beta agonist olarak en sık salbutamol, antikolinerjik olarak ipatropiyum bromid araştırıldı.

Fon kaynakları

14 araştırma fon kaynağı beyanında bulunmadı; 1 çalışma bir hastanece desteklendi; bir diğeri ilaç firmasından destek aldı ancak araştırma yürütümü ve raporlamasına hastanenin karışmadığını açıkladı. 2 çalışma kısmen ve 4 çalışma tam olarak ilaç firmalarından fon sağladı.

Anahtar sonuçlar

Kombine tedavi yapılan hastalarda hastaneye yatış ihtimali daha az bulundu. Acil serviste kombine tedavi yapıldığında her 1000 hasta başına 65 daha az hastanın yatışının gerekeceği hesaplanıyor.

Kombine inhaler tedavisi, hafifle orta arası şiddette astımlı hastalarda yatışları önlemede şiddetli astımlılara göre daha az etkili bulundu.

Kombine tedavi alan hastalarda, belirtilerde kötüleşme nedeniyle acil servise geri dönme ihtimali daha azdı ve çoğu fonksiyon testlerinde daha iyi sonuçlar sağladılar.

Ancak, sade beta-agonistlere kıyasla, kombine tedavi alan her 1000 hasta başına 103 daha fazlasında yan etki olması beklenebilir.

Kanıt kalitesi

Kombine tedavinin sağlıkla ilgili sonuç ölçütlerini iyileştirebildiğine dair kanıt kalitesi çok düşükle orta arasında değişiyor. Derlenen araştırmalardaki genel kayırma hatası riski nedeniyle; hastaneye yatışlar, PEF, PEF’te bazale göre ortalama değişim ve nüks için kanıt kalitesi ortaydı. FEV1 ve öngörülen PEF değerinin yüzdesi için kanıt kalitesi, tutarsızlık ve belirsizlik nedeniyle düştü.

Kaynak

Kirkland SW, Vandenberghe C, Voaklander B, Nikel T, Campbell S, Rowe BH. Combined inhaled beta-agonist and anticholinergic agents for emergency management in adults with asthma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 1. Art. No.: CD001284. DOI: 10.1002/14651858.CD001284.pub2

Orijinal özet için: Acil Astım Tedavisinde Antikolinerjik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv