Erişkinde Kronik Nöropatik Ağrıya Karşı Cilde Sürülen Kapsayisin


Foto: Ali Eminov / Flickr

Çeviri: Dr. Sercan Bulut*

Cochrane derleme özeti

Özet

Yüksek konsantrasyonlu (%8) kapsayisin yamalarının, postherpetik nöraljili az sayıda insana orta düzeyde veya daha iyi ağrı giderici etki sağlayabileceğine dair orta kalitede ve HIV- nöropatisi ve periferik diyabetik nöropatili hastalara yararı dokunduğuna dair çok düşük kalitede kanıt var.

Arka plan

Nöropatik ağrı, yaralanma ya da hastalık nedenli sinir harabiyeti sonucu ortaya çıkar. Ağrı, en az üç ay her gün çekiliyorsa ‘kronik’ olarak tanımlanır. Kapsayisin kırmızı bibere acılık veren maddedir. Ağrı iletiminde sinirleri duyarsızlaştırarak kronik nöropatik ağrıyı azalttığı düşünülür. Bu derleme, klinik veya hastanede kontrollü durumlarda dikkatli olarak kullanılması gereken yüksek konsantrasyonda kapsayisin preparatları (%8) hakkında, en son 2013 de yayımlanan makalenin güncellemesidir. Yüksek konsantrasyonda (%8) kapsayisin preparatının bir klinik ya da hastanede dikkatle kontrol edilen koşullarda, genellikle lokal anestezikten sonra verilmesi gerektiği, özel önlemler alınmadığında başlangıçta ağrı ve yanma duygusuna neden olabileceği hakkındadır. Yalnızca ağrının lokalize olduğu alanları tedavi etmede kullanılır. Tek uygulamayla üç aya kadar ağrı gidermek amacıyla tasarlanmıştır.

Çalışmanın özellikleri

Orta veya ciddi nöropatik ağrısı olan yetişkinlerde, yüksek konsantrasyonda kapsayisin etkilerini değerlendiren çalışmalar için bilimsel veritabanlarını araştırdık. Tedavi etkisinin en az 8 hafta izlenmesi koşulu arandı. Kanıtlar 2016 Haziranına kadar günceldir.

Bu güncelleme için derleme kriterlerini iki yeni çalışmayı da içeren sekiz çalışma karşıladı. Çalışmalar iyi yürütüldü.

Anahtar sonuçlar

2442 katılımcının dâhil olduğu 7 çalışmada, nöropatik ağrısı (zonadan sonraki ağrı ve HIV enfeksiyonu ile ilişkili sinir harabiyeti ağrısı, diyabette hasarlı sinirlerin neden olduğu ayak ağrısı) olan az sayıdaki katılımcıda iyi düzeyde ağrı kesici etki sağladığını gördük. Kapsayisinle yaklaşık 10 hastadan dördünde en azından orta düzeyde ağrı düzelmesi sağlanırken bu oran kontrol grubunda 10’a 3 oldu. Fıtık operasyonu sonucu sürekli ağrısı olan 46 insanın dâhil edildiği küçük bir çalışmada, kontrolden daha iyi olduğu görülmedi.

Bu tedaviyi alan tüm insanlarda kızarıklık, yanma veya ağrı gibi kısa süreli cilt problemleri görülebilir. Ciddi problemler sık görülmez. Yüksek konsantrasyonlu kapsayisin içeren bu çalışmalarda ciddi problemler, çok düşük konsantrasyonlu kapsayisin ya da plasebo kullanan kontrollerdekinden daha sık değildir.

Kontrol gruplarındaki hastalarda fayda olmaması nedeniyle çalışmayı terk etme biraz daha fazla görüldü, ancak yan etki nedeniyle çalışma terki gruplar arasında fark göstermedi.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesini, ağrı giderme sonuçları için orta veya çok düşük olarak değerlendirdik, zira başlıca her sonuç için az sayıda çalışmadan ve orta sayıda katılımcıdan bilgi sağlandı. Kanıtların kalitesini, zararlı etkiler için orta olarak değerlendirdik. Orta kalite, daha fazla araştırmanın sonucu değiştirebileceği anlamına gelir. Çok düşük kalite, sonuçlarla ilgili çok belirsiz olduğumuz anlamına gelir.

Kaynak

Derry S, Rice ASC, Cole P, Tan T, Moore R. Topical capsaicin (high concentration) for chronic neuropathic pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 1. Art. No.: CD007393. DOI: 10.1002/14651858.CD007393.pub4

Orijinal özet için: Kronik Ağrıda Kapsayisin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* Uzman Dr., Batman Merkez 11 Nolu Aile Sağlığı Merkezi

Son Paylaşımlar