Anneden Bebeğe Hepatit B Virüs Geçişini Önlemek İçin Gebelikte Hepatit B İmmün Globulin

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bebeğe hepatit B virüs (HBV) enfeksiyonu geçişini önlemek için annelere gebeliğin son üç ayında hepatit B immün globulin (HBIG) enjeksiyonunun fayda ve zararlarına dair kanıtları derledik.

Arka plan

Hepatit B karaciğeri enfekte eden virüs virüstür. Enfeksiyon uzun sürdüğünde kronik olarak nitelenir. Karaciğerde hasara, karaciğer yetmezliğine ve kanserine neden olabilir.

Hepatit B esas olarak enfekte kanla temas sonucu bulaşır, sıklıkla da gebelikte anneden bebeğe bulaşır. Afrika ve Asya’da yaygındır ve gebelikte alındığında doğmamış bebeğe ciddi bir risk getirir. Genellikle enfeksiyonun erken aşamalarında belirti yoktur. Ancak doğumda annelerinden enfekte olan bebeklerin %85inde kronik HBV enfeksiyonu gelişir.

HBIG insan kanından sağlanan ve bebeğin anneden HBV enfeksiyonu almasını önlemek için kullanılan meddedir. HBV’li gebeye HBIG verildiğinde virüse karşı yüksek düzeyde antikor plasentadan bebeğe geçer ve bebeği HBV enfeksiyonuna karşı korur. Bu en çok gebeliğin son üç ayında işe yarar.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 22 Aralık 2016 tarihine kadar araştırıldı.

Fon kaynakları

Dört araştırmaya ilaç şirketince ya da çalışma sonuçlarıyla mali (ya da başka) çıkar ilişkisi olan bir grupça sponsorluk sağlandı.

Çalışma özellikleri

Tıbbi literatür taramasından sonra HBV belirtileri gösteren toplam 6044 kadın ile yürütülen 36 klinik araştırma belirlendi. Tüm araştırmalar Çin kaynaklıydı. Tüm çalışmalar ve çalışma sonuçlarında kayırma hatası riski yüksekti. Bu durum potansiyel olarak faydaları olduğundan fazla, zararları olduğundan az hesaplanma ihtimali getiriyor.

Anahtar sonuçlar

Çalışmalarda yeni doğanlarda sadece hepatit B yüzey antijeni (HbsAg), hepatit B virüs DNA’sı (HBV-DNA) ve hepatit B zarf antijeni (HbeAg) durumu ölçüldü. HBIG’nin tüm nedenlerden ölümler (anne veya bebek) ve hepatit B çekirdek antijenine karşı antikorlar üzerine etkileri ve HBIG’nin mali etkinliği ve yan etkileri hakkında bilgi bulunamadı.

Tedavi edilen bebeklerde edilmeyenlere kıyasla daha çoğunda HbsAG ya da HBV-DNA bulunmadığı için, doğum öncesi verilen HBIG, anneden bebeğe HBV geçişine etkili olabilir. Ancak her iki sonuç da kayırma hatası riski yüksek olan çalışmaların yürütüm yolundan etkilenmiş olabilir. HBV enfeksiyonlu gebelerde HBIG’nin yan etkileri hakkında karar çıkaramadık. Bu kadınlarda HBIG’nin tedavi verilmemesine kıyasla fayda ve zararlarını kesinleştirmek için kayırma hatası riski düşük iyi tasarımlı çalışmalar yapılması gerekiyor.

Kanıt kalitesi

Bu derlemede sağlanan çok düşük kaliteli kanıtlar nedeniyle doğum öncesinde HBIG uygulamasının, HbsAg ve HBV-DNA’sı pozitif yeni doğanların oranına tedavi yapılmamasına kıyasla etkisi olup olmadığını bilemiyoruz. Veri sağlayamadığımız için yeni doğan ve anne ölümleri hakkında karar çıkaramadık.

Kaynak

Eke AC, Eleje GU, Eke UA, Xia Y, Liu J. Hepatitis B immunoglobulin during pregnancy for prevention of mother-to-child transmission of hepatitis B virus. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 2. Art. No.: CD008545. DOI: 10.1002/14651858.CD008545.pub2

Orijinal özet için: Gebeye HBIG

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar