Bacak Ülserlerinde Negatif Basınçlı Yara Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Bacak ülserleri bacaklarda kan dolaşımının bozuk olmasına bağlı olarak diz altı bölgede görülen yaralardır. Bu yaralar sıklıkla yaşlıları etkiler ve nispeten sık görülür. Bu ülserleri ve altta yatan nedensel sorunların birkaç değişik tedavisi vardır. Negatif basınçlı yara tedavisi (NBYT) halen bacak ülserleri dâhil yara tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. NBYT’de yaraya bir makineye bağlı bir pansuman uygulanır. Makine pansuman altına dikkatle kontrol edilen negatif basınç (vakum) uygular ve yaradaki sıvıları tedavi bölgesinden çekerek bir kaba alır.

Bulgular

NBYT’nin bacak ülserlerinde etkili bir tedavi olup olmadığı hakkında kanıt sağlayabilecek araştırmalar için literatürü yaygın olarak taradık. İyileşmesi güç ülserleri olan 60 hasta ile yürütülmüş, derlemeye uygun küçük bir RK araştırma bulduk. Katılımcıların ortalama yaşı 73, %77’si kadındı. Çalışmaya NBYT makina üreticisi fon sağladı. Çalışmada bacak ülserlerinin cilt grefti için hazırlanması araştırıldı. Çalışmada ülser, bir cilt grefti nakline hazır hale geldiği düşünülene kadar NBYT ile veya standart bakımla tedavi edildi. Çalışmanın sonuçları grefte hazırlanmayan bacak ülserlerine ilişkin değildir. Katılımcılar tedavi esnasında ve yaraları iyileşene kadar hastanede kaldı.

Bu çalışmadan NBYT ile tedavi edilen yaraların standart bakım (pansumanlar ve basınç) yapılanlardan daha çabuk iyileştirdiğine dair az kanıt sağlandı. NBYT ile tedavi edilen ülserlerin cilt grefti nakletmek için, standart bakım yapılanlardan daha hızlı hazır hale geldiğine dair de kanıt var. Ters olaylar (zararlar) gibi sonuçlar gibi başka sonuçlar için sonuçlar sınırlıydı ve ters olaylar hakkında nasıl bilgi toplandığı belirsizdi. NBYT grubunda 12 ülser, standart tedavi grubunda 10 ülser nüks etti.

Bacak ülserlerinde NBYT’nin etkinliğine dair kanıtlar çok sınırlı ve halen sadece 60 katılımcılı bir tek araştırmadan ibaret. Bu çalışma, cilt grefti dâhil olmak üzere tedavinin bir parçası olarak iyileşme süresini kısalttığına dair kanıt sağladı. Halen NBYT’nin bacak ülserlerinin ana tedavisi olarak etkinliğini araştıran RKA bulunmuyor.

Derlememiz 2015 Mayısına kadar günceldir.

Kaynak

Dumville JC, Land L, Evans D, Peinemann F. Negative pressure wound therapy for treating leg ulcers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 7. Art. No.: CD011354. DOI: 10.1002/14651858.CD011354.pub2

Orijinal özet için: Bacak Ülserlerinde Vakum

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv